Ogólnopolska konferencja naukowa "Fałsz – falsyfikat – podróbka – fake. Kultura, historia, media, społeczeństwo"


MINIONA -

Online

Funkcjonując w świecie zdynamizowanego postępu, pełnym nowych technologii, a co za tym idzie nowych wrażeń i doświadczeń, trudno oprzeć się wrażeniu ustawicznej powtarzalności, powielania treści, kopiowania znaczeń, przedmiotów czy nawet tożsamości. Autentyczność i jej przeciwieństwo, a więc brak, każą zastanowić się, czy falsyfikacja i imitacja zaczynają dominować w tak ukonstytuowanej rzeczywistości, czy może – w różnych postaciach czy ujęciach – funkcjonowały na wielu płaszczyznach dotychczasowej kultury, w dawniejszych społeczeństwach i co historycy mogliby nam o tym powiedzieć. Sama kultura – nie tylko zresztą popularna – obfituje w przykłady falsyfikacji, powtórzeń, podrabiane towary stają się częścią rzeczywistości, a słynne mistyfikacje i fałszerstwa o charakterze kryminalnym bywają a to kanwą filmowych i serialowych opowieści, a to dostarczają materiału literackiego, zaś odczuwany współcześnie brak zaufania do doniesień medialnych zawdzięczamyfake newsom. Czy cokolwiek w naszym świecie jest więc jeszcze prawdziwe? Organizatorzy konferencji zachęcają do przyjrzenia się zagadnieniom:

·         falsyfikat i fałsz w kulturze (literatura, sztuka, film, serial, gry wideo, komiksy, programy rozrywkowe etc.);

·         kulturowe konteksty i paradygmaty fałszu;

·         symbolika fałszu;

·         fałsz a prawda;

·         słynne oszustwa, falsyfikaty, mistyfikacje;

·         finanse, ekonomia, produkcja, zysk;

·         media i social media;

·         fake news i medialne mistyfikacje;

·          grafiki AI;

·         nauka i fałsz, falsyfikat;

·         polityka;

·         historia a fałsz, podstęp, falsyfikacja;

·         psychologia;

·         imitacje;

·         moda a sztuczność;

·         iluzje, zafałszowania zmysłowe;

·         problemy prawne, społeczne, obyczajowe;

·         fałsz w języku.

Oczywiście – aby nie falsyfikować obrazu całości – organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji tematyki konferencyjnej, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została być może wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: konferencja.ffpf@gmail.com mija 1 marca 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficz


Źródło:  http://www.konferencjafalsz.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-01-17 16:26:29