Ogólnopolska konferencja naukowa "Dyskryminacja"


MINIONA -

Online

Dyskryminacja jest słowem bardzo powszechnym we współczesnych dyskursach. Czy oznacza to, że społeczeństwom i jednostkom brak informacji, a może empatii czy wreszcie tolerancji? A może po prostu nie rozpoznajemy tego zjawiska, a tym samym nie rozumiemy, z czym wiążą się te aspekty. Podobna tematyka wydaje się istotna w kontekście różnych sytuacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień, a związku z tym warto o tym dyskutować. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do przedstawienia referatów dotyczących takich kwestii, jak np.:

·         pojęcie i rozumienie dyskryminacji;

·         dyskryminacja w życiu społecznym;

·         obyczajowość dawna i współczesna;

·         historia i czasy współczesne;

·         dyskryminacja jako temat kultury (film, serial, literatura, sztuki plastyczne, gry wideo, komiks etc.);

·         formy dyskryminacji;

·         dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, status majątkowy, wygląd, stan zdrowia, wyznanie etc.;

·         polityka;

·         prawo;

·         religia;

·         dyskryminacja w różnych zawodach;

·         pedagogika;

·         skutki dyskryminacji;

·         dyskryminacja jako problem globalny;

·         zjawiska i przejawy dyskryminacji;

·         walka z dyskryminacją;

·         dyskryminacja a język;

·         wychowanie a dyskryminacja;

·         socjologia;

·         psychologia.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres sip.ekonferencja@gmail.com mija 5 marca 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację 


Źródło:  http://dyskryminacjakonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-01-17 16:37:40