VI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Kobieta na przestrzeni dziejów”


MINIONA -

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim hybrydowo
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Jako Studenckie Koło Naukowe Historyków „KLIO” mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną przez nas konferencję naukową. Jej celem będzie wymiana doświadczeń i stanu badań między uczestnikami z różnych ośrodków akademickich, a także rozpowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej losów kobiet na przestrzeni dziejów. Jesteśmy otwarci na zaproponowane przez Państwa zagadnienia.

 

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do 10 marca 2023 r. [zapisy odnośnie noclegu przyjmowane będą jednak tylko do 28 lutego 2023 r.] dostępnych pod linkiem:

https://docs.google.com/document/d/1HenR1cwYPn3IZ8pESAo_Gc6QO8KpgYYt/edit

 

Aby móc edytować formularz należy go pobrać z powyższego linku. Pobrany i wypełniony formularz prosimy wysyłać na adres: kobieta.historia@o2.pl

 

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy i będzie przeprowadzona w Budynku B UJK Filii w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 114/118, Piotrków Trybunalski) . Podstawowa opłata w wysokości 90,00 zł. przeznaczona jest na planowane wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego i obowiązuje wszystkich, chcących wziąć udział w konferencji.

 

Z racji na możliwość stacjonarnego udziału w konferencji istnieje również możliwość zakupienia obiadu. Koszt całego zestawu wynosi 20,00 złotych za osobę. Osoby zainteresowane zakupieniem obiadu prosimy o złożenie deklaracji o chęci otrzymania posiłku i przygotowanie w gotówce odpowiedniej sumy w czasie konferencji.

 

Informujemy również, że osoby potrzebujące noclegu w dniach 15-17 marca są zobowiązane zadeklarować chęć skorzystania z noclegu w będącym na terenie Uczelni akademiku najpóźniej do 28 lutego 2023 r. i przygotować opłatę w wysokości 70,00 zł (za jeden nocleg) w postaci gotówki.


Aktualizacja:  2023-01-17 20:56:37