XX Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Człowiek a historia”


MINIONA -

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim hybrydowo
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Jako Studenckie Koło Naukowe Historyków „KLIO” mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną przez nas konferencję naukową. Jej celem będzie wymiana doświadczeń i stanu badań między uczestnikami z różnych ośrodków akademickich. Jesteśmy otwarci na zaproponowane przez Państwa zagadnienia.

 

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do 13 maja 2023 r. [deklaracje odnośnie noclegu przyjmowane będą jednak tylko do 3 maja 2023 r.]  dostępnych pod linkiem:

https://docs.google.com/document/d/18IEh1Ic0XBbr8NZH7F_kp2VERfyHCHLU/edit

Aby móc edytować formularz należy go pobrać z powyższego linku. Pobrany i wypełniony formularz prosimy wysyłać na adres: kliopt@ujk.edu.pl

 

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy i będzie przeprowadzona w Budynku B UJK Filii w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 114/118, Piotrków Trybunalski). Opłata podstawowa w wysokości 90,00 zł, do której opłacenia zobowiązani są wszyscy uczestnicy konferencji przeznaczona jest na planowane wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego.

Z racji na możliwość stacjonarnego udziału w konferencji istnieje również możliwość zakupienia obiadu. Jego koszt wynosi 20,00 złotych za osobę. Osoby zainteresowane zakupieniem obiadu prosimy o złożenie deklaracji o chęci otrzymania posiłku i przygotowanie w gotówce odpowiedniej sumy w czasie konferencji.

 

Informujemy również, że osoby potrzebujące noclegu w dniach 17-19 maja są zobowiązane zadeklarować chęć skorzystania z noclegu w będącym na terenie Uczelni akademiku najpóźniej do 3 maja 2023 r. i przygotować opłatę w wysokości 70,00 zł (za jeden nocleg) w postaci gotówki.


Aktualizacja:  2023-01-17 21:05:12