VI Doktorancko-Studenckie Seminarium Naukowe/ NTO US/ ONLINE


MINIONA -

VI Doktorancko-Studenckie Seminarium Naukowe/ NTO US
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Doktorancko – Studenckim Seminarium Naukowym INT US „Tajemnice nauczania Soboru Watykańskiego II o mediach”.Seminarium jest organizowane przez:
• Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
• Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
• Szkoła Doktorska Uniwersytetu SzczecińskiegoWydarzenie odbędzie się w ramach cyklu

„Interdyscyplinarne Laboratorium badań nad chrześcijaństwem”. Gościem specjalnym i ekspertem seminarium będzie dr hab. Józef Majewski, prof. UG. 
 Spotkanie poprowadzi ks. dr hab. Andrzej Draguła prof. US. Seminarium Naukowe odbędzie się w formule hybrydowej.  

Kiedy: 1 lutego 2023 roku, 16:30 

Gdzie: 
Stacjonarnie:
Instytut Nauk Teologicznych US, ul. Pawła VI nr 2 w Szczecinie, sala posiedzeń Rady Naukowej INT US
On-line:

MS Teams

Obowiązują wcześniejsze zapisy.Zarejestrowani uczestnicy w informacji zwrotnej otrzymają propozycję obowiązkowej lektury do seminarium. 

Zapisy do 30.01.2023: 
https://tiny.pl/wpplh 

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1156997575015548/?ref=newsfeed

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
kaciaryna.bychak@phd.usz.edu.pl
lukasz.paluch@phd.usz.edu.pl 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!
_____________________________________________________
 Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie szeroko pojętych badań nad chrześcijaństwem w ujęciu interdyscyplinarnym. Do udziału w Laboratorium zapraszamy zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.
Seminaria Doktorancko-Studenckie w Instytucie Nauk Teologicznych US są jednym z działań w ramach Laboratorium, ich celem jest poszerzenie możliwości metodologicznych doktorantów i studentów teologii oraz innych dyscyplin naukowych, które prowadzą badania nad chrześcijaństwem. Seminaria mają formułę: spotkanie z ekspertem + konwersatorium.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1156997575015548/?ref=newsfeed

Aktualizacja:  2023-01-21 19:33:19