Seminarium Studentów Historii Sztuki „Theatrum władzy”


MINIONA -

Biblioteka Raczyńskich, Filia Sztuki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM zaprasza studentów i doktorantów na ogólnopolskie Seminarium Studentów Historii Sztuki. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Theatrum władzy” i skupi się na problematyce powiązania sztuki z szeroko rozumianą władzą. Celem podjęcia tej tematyki jest namysł nad rolą, jaką różne formy aktywności artystycznej pełnią w sposobach egzekwowania i walki o dominację.

Sztuka często wykorzystywana jest jako narzędzie stosowane w celu wywierania wpływu zarówno przez władzę oficjalną, jak i na poziomie bardziej oddolnym. Mechanizmy kontroli społecznej uzewnętrzniające się w dziełach sztuki pod rozmaitą postacią powtarzają się na przestrzeni dziejów. Jednym z kluczowych zagadnień jest więc ewolucja artystycznych środków wykorzystywanych do implementowania tych mechanizmów.

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy studentów i doktorantów historii sztuki oraz dyscyplin pokrewnych związanych ze sztukami wizualnymi i architekturą, którym bliska jest powyższa tematyka bez względu na zakres czasowy analizowanych zjawisk.

Proponowane obszary tematyczne:

• sztuka w służbie propagandy;

• legitymizacja władzy poprzez sztukę i architekturę;

• państwowotwórcza rola sztuki;

• strategie podporządkowania - architektura i urbanistyka;

• twórcy wobec władztwa instytucji artystycznych;

• władza a działalność muzeów i galerii sztuki;

• artystyczne narzędzia kontestacji władzy.

Jako organizatorzy chcemy, aby powyższe zagadnienia stały się przedmiotem żywej dyskusji i wymiany perspektyw. Zaznaczamy jednocześnie, że wymienione tematy mają charakter sugestii. Jesteśmy otwarci na propozycje i inwencję prelegentów w kwestii przedmiotu wystąpień.

Abstrakty (w formacie: pdf, doc/docx) prosimy przesyłać drogą mailową na adres seminariumshs@gmail.com do 20/03/2023. Abstrakt nie powinien przekraczać 300 słów. W tytule maila prosimy wpisać: „Theatrum władzy” oraz imię i nazwisko. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć ponadto:

• imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliację;

• adres e-mail, numer telefonu.

Lista prelegentów oraz wstępny program konferencji ogłoszone zostaną do 10/04/2023.

Konferencja odbędzie się 19 maja 2023 roku w Filii Sztuki Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, przy pl. Wolności 19 (gmach historyczny, pierwsze piętro).

Wydarzenie jest organizowane w ramach współpracy Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UAM, Instytutu Historii Sztuki UAM i Biblioteki Raczyńskich.

W razie pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej skrzynki mailowej: seminariumshs@gmail.com.

Link do wydarzenia konferencji na Facebooku: https://www.facebook.com/events/900853147627585/?ref=newsfeed


Źródło:  https://www.facebook.com/events/900853147627585?ref=newsfeed

Aktualizacja:  2023-02-01