Książka, biblioteka, bibliotekarz w tekstach kultury


MINIONA -

Katowice

Czy bibliotekarz to nudna, szara myszka, stróż pilnie strzegący zbiorów, a może pomocny i otwarty omnibus?

Czy książka to stary, zakurzony przedmiot odrzucony na rzecz cyfrowych zamienników czy nieprzemijające źródło wiedzy?

Czy biblioteka to artefakt przeszłości, o którym już nikt nie pamięta czy idący z duchem czasu obiekt kultury?

 

Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć Grupa Projektowa Koła Naukowego Infologów, która pod opieką dr hab. Agnieszki Gołdy, prof. UŚ w roku akademickim 2022/2023 pracuje nad projektem pt. „Książka, biblioteka, bibliotekarz w tekstach kultury”.

Celem projektu jest skonfrontowanie popularnych twierdzeń i stereotypów dotyczących książek, bibliotek i bibliotekarzy z ich literackimi, filmowymi i serialowymi wyobrażeniami. W ramach jego zakończenia zorganizujemy spotkanie z udziałem pracowników naukowych, bibliotekarzy, doktorantów oraz studentów zainteresowanych omawianym zagadnieniem.

 

Konferencja odbędzie się 1 czerwca 2023 r. w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

 

Planowany zakres wystąpień to:

  • literacki, filmowy, serialowy i artystyczny obraz książek, bibliotek oraz bibliotekarzy;
  • funkcje książek, bibliotek i bibliotekarzy prezentowane w tekstach kultury;
  • stereotypy związane z zawodem bibliotekarza;
  • łamanie stereotypów w działalności bibliotecznej;
  • rola książek, bibliotek i bibliotekarzy w życiu człowieka kiedyś i dziś.

 

Termin przesyłania zgłoszeń na konferencję: 14 maja 2023 r. (dotyczy zarówno uczestników czynnych, jak i słuchaczy).

Formularz zgłoszeniowy: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3892

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Grupa Projektowa Koła Naukowego Infologów


Źródło:  http://www.kni.ibin.us.edu.pl/ksiazka-biblioteka/

Aktualizacja:  2023-03-31