I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prywatność, cyberbezpieczeństwo, e-commerce.


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!

Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w dwujęzycznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Prywatność, cyberbezpieczeństwo, e-commerce. Prawo, polityka i compliance” [“Privacy, Cybersecurity & E-Commerce: Law, Policy & Compliance"].


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 26 maja 2023 między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 27 maja 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem konferencji jest omówienie problematyki prywatności, cyberbezpieczeństwa i e-commerce przez interdyscyplinarny pryzmat zmieniających się regulacji prawnych, standardów compliance, polityk ochrony danych i ewoluujących technologii.Tematyka konferencji będzie koncentrować się na współczesnych wyzwaniach w najdynamiczniej rozwijających się sektorach, takich jak prywatność w świecie wirtualnym czy cyberbezpieczeństwo w tzw. “chmurze”.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Ataki phishingowe.
• Cyfrowe nośniki danych.
• Hasła i uwierzytelnianie.
• Ochrona aktywów i tzw. zimne portfele.
• Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
• Praca zdalna.
• Wi-fi i publiczne sieci wymiany danych.
• Bezpieczeństwo w chmurze.
• Ustawodawstwo dotyczące cyberprzestrzeni.
• Prywatność i ochrona danych w świecie cyfrowym
• Zmiany regulacyjne i polityki ochrony danych.
• Nieuczciwe praktyk handlowe w branży e-commerce.
• Bezpieczeństwo cybernetyczne.
• Wyzwania e-handlu.Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Języki konferencji
Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:
• Polski
• Angielski
• Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy ambitnych studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także profesjonalistów (prawników, specjalistów ds. ochrony danych i compliance) zainteresowanych tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• adw. Valery Loumber, J.D. (Gavrilov & Brooks Law Firm, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (President of the Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/uviG7bL2tKn1MH9j8
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 10 maja 2023 r. https://forms.gle/brBFZSoSEU5qgyKm9
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 15 maja 2023 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 12 maja 2023 r.


➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/3mb3kgLzmyZF1LAj8
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 15 maja 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 19 maja 2023 r. do tego czasu zostanie Państwu udostępniony harmonogram konferencji z pełną listą wystąpień (wykładów) i prelegentów (nie oczekujemy opłaty "w ciemno").


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 179 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 209 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje:
• 99 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 129 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – "Konferencja "Prywatność, cyberbezpieczeństwo, e-commerce"*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


Publikacja pokonferencyjna:
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Olafa Hajnosa na adres e-mail: hajnosz@cfasofficial.com Chętnie pomożemy!


Źródło:  https://fb.me/e/3kaZoCnUw

Aktualizacja:  2023-02-19