XI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Historyków Nowożytników "Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy"


MINIONA -

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku
ma zaszczyt zaprosić na: XI Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Historyków Nowożytników
„Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”,która odbędzie się na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku (Plac NZS 1) w dniach 25-26 V 2023 r.

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań nad szeroko rozumianym społeczeństwem nowożytnej Europy (do końca XVIII w.) rozpatrywanym w wielu aspektach, zarówno kulturalnym, gospodarczym, jak i politycznym. Nie ograniczamy szczegółowej tematyki wystąpień, a proponowana lista zagadnień ma charakter otwarty. Wśród nich możemy wyróżnić:
> historię społeczną,
> historię gospodarczą,
> historię życia codziennego,
> mikrohistorię,
> demografię historyczną,
> metodologię i historiografię,
> historię miast i miasteczek,
> historię kultury (również materialnej) i sztuki,
> historię wojskową.

Na zgłoszenia czekamy do 31 III 2023 r. Formularz zgłoszeniowy został zamieszczony w sekcji "Dyskusja" jako link do pobrania pliku z dysku Google. Uzupełniony dokument prosimy o przesyłanie na adres sknhuwb@gmail.com. Nazwa pliku powinna wyglądać następująco: skrót nazwy uczelni, nazwisko, imię.

Planowane wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji otrzymają Państwo w formie mailowej w ciągu około tygodnia od zamknięcia rejestracji.

Konferencja jest planowana jako impreza dwudniowa. Jednakże organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku, gdy liczba referentów nie pozwoli na zrealizowanie powyższego programu, konferencja odbędzie się w trybie jednodniowym.

Konferencja pozostaje wolna od opłat konferencyjnych. Tym samym informujemy, że w gestii uczestników pozostawiamy zorganizowanie we własnym zakresie dojazdu na miejsce obrad oraz noclegu.Wszelkie pytania prosimy kierować na sknhuwb@gmail.com – zapraszamy także na stronę facebookową Koła Naukowego.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/869496790984624


Źródło:  https://www.facebook.com/events/869496790984624

Aktualizacja:  2023-02-21