Ogólnopolska konferencja naukowa „Technologie, wynalazki, nowości – historia i współczesność. Przemiany, pożytki, zagrożenia”


MINIONA -

Online

Nowoczesna rzeczywistość jest naznaczona rozlicznymi przemianami związanymi z pojawianiem się nowych technologii obecnych w różnych dziedzinach życia. Wzbudzają one rozmaite odczucia – od zachwytu, przez akceptację, po podejrzliwość, a niekiedy także niechęć czy wrogość. Nie jest to jednakowoż rzecz charakterystyczna dla czasów współczesnych, choć bez wątpienia szybkość, z jaka zmienia się otaczający nas świat, jest zawrotna. Łatwo wszelako prześledzić, że i w przeszłości ludzkość mierzyła się z podobnymi dylematami – zaakceptować, bać się, okazać entuzjazm czy ostrożność względem postępu i idących za tym zmian. Wobec tych kwestii organizatorów konferencji będą interesować różne konteksty związane z postępem i zmianami, na które wpływają nowe idee, przedmioty etc. , a więc obejmujące np. takie zagadnienia, jak:

·         obraz przemian w kulturze (literatura, sztuki plastyczne,  architektura; film, serial, komiks, gry wideo etc.);

·         społeczny wymiar przemian;

·         reakcje społeczne i jednostkowe;

·         aspekty historyczne – dyskursy, dysputy,

·         tradycja a technologia;

·         zmiany pokoleniowe i postawa wobec przemian technologicznych;

·         przełomowe odkrycia, wynalazki, technologie – perspektywa współczesna i historyczna;

·         postaci historyczne;

·         współcześnie bohaterowie i antybohaterowie technologii;

·         medycyna, medycyna estetyczna;

·         optymizm i pesymizm;

·         zagrożenia i pożytki;

·         media tradycyjne, social media;

·         prawo;

·         biznes, gospodarka, ekonomia;

·         psychologia;

·         socjologia;

·         dyskursy akademickie i nieakademickie;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: pik.ekonferencja@gmail.com mija 22 kwietnia 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

•              abstrakt (max. 600 słów);

•              aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

•              numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację


Źródło:  http://www.technolekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-02-27 16:51:06