Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki


MINIONA -

Hotel Diament
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki są forum dla prezentacji wyników badań oraz głównych tez przygotowywanych lub już ukończonych rozpraw doktorskich z zakresu:
ekonometrii,
statystyki,
badań operacyjnych,
ekonomii matematycznej
oraz
innych zastosowań matematyki w naukach ekonomicznych.

Warsztaty Doktorskie są skierowane do Młodych, co oznacza że referaty wygłaszają pracownicy naukowi nie posiadający stopnia doktora habilitowanego. Wygłoszenie referatu wymaga akceptacji Komitetu Organizacyjnego. Warsztaty Doktorskie są konferencją otwartą, a zatem w charakterze słuchacza i dyskutanta może wystąpić na niej każdy, kto nadeśle zgłoszenie w odpowiednim terminie.

Do udziału w Warsztatach są zapraszani opiekunowie naukowi oraz profesorowie reprezentujący różne ośrodki akademickie, którzy biorą udział w dyskusjach.

Prężne środowisko ekonometryków i statystyków polskich organizuje ponad ćwierć setki regionalnych i tematycznych konferencji. Tym milszy jest fakt, że Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od 2000 roku, kiedy zostały zorganizowane po raz pierwszy.


Źródło:  http://www.warsztaty.uni.lodz.pl/

Aktualizacja:  2023-02-28 11:45:44