III Dni Młodych Liderów Jakości


MINIONA -

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, 

Komitet Organizacyjny III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Instytutu Nauk o Jakości do udziału w konferencji naukowejktóra odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca 2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wydarzenie to obejmuje:

1.   XVIII FORUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH – prezentacja projektów związanych z obszarami tematycznymi konferencji, realizowanych przez studenckie koła naukowe.

2.   KONKURS PRAC SEMINARYJNYCH  prezentacja prac dyplomowych związanych z obszarami tematycznymi konferencji.

Dla Autorów najlepszych projektów i prac wyłonionych przez jury konkursowe przewidziane są atrakcyjne nagrody! 

Obszary tematyczne:

Bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości żywności

Bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości produktów przemysłowych

Konsumenckie uwarunkowania jakości produktu

Zarządzanie produktem w rynkowym cyklu życia

Innowacyjne materiały i technologie opakowaniowe 

Zrównoważony rozwój produktu

Systemowe zarządzanie jakością

 

Terminarz: 

do 31 marca 2023 - zgłoszenie udziału i proponowanej formy prezentacji (wystąpienie ustne lub poster) 

do 20 kwietnia 2023 - przesłanie abstraktu i dokonanie opłaty konferencyjnej

do 10 maja 2023 - przesłanie artykułu do publikacji w monografii „Młodzi Liderzy Jakości 2023” – wydanie elektroniczne we wrześniu z nadanym numerem ISBN

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 130 PLN dla każdego uczestnika            

Powyższa kwota obejmuje: 

✓ czynne uczestnictwo w konferencji 

✓ materiały konferencyjne – książka abstraktów, monografia 

✓ certyfikat potwierdzający udział w konferencji

✓ catering

✓ spotkanie rekreacyjno-integracyjne

 

Opłatę prosimy wpłacać na konto: 

54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 Santander Bank Polska SA 

W tytule przelewu należy wpisać: DMLJ, imię i nazwisko, nazwę SKN-u i uczelni

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konferencji: www.dmlj.ue.poznan.pl 

Abstrakty i artykuły prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: dmlj@ue.poznan.pl

Pozostałe informacje m.in. wytyczne dotyczące przygotowania abstraktów, publikacji oraz prezentacji lub posteru są zamieszczone również na stronie internetowej konferencji.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku: 

https://www.facebook.com/DMLJUEP

  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego       

dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP


Źródło:  http://www.dmlj.ue.poznan.pl

Aktualizacja:  2023-02-28