Cenzura i propaganda w czasach kryzysu


MINIONA -

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ostatnie lata są prawdziwym wstrząsem dla społeczeństwa Europy i całego świata. W 2019 roku doświadczyliśmy pożarów na niespotykaną dotąd skalę m.in. w Amazonii czy Syberii, katedra Notre Dame również stanęła w ogniu; na przełomie roku 2019/2020 przyszła pandemia koronawirusa; 24 lutego 2022 roku wybuchła zaś wojna w Ukrainie (datę początku konfliktu rosyjski historyk Jurij Fielsztinski, określa jako początek „trzeciej wojny światowej”).

Postanowiliśmy zatem zorganizować ogólnopolską konferencję, aby przyjrzeć się wspólnie, jak na przestrzeni dziejów – od starożytności po współczesność – chwile takie, jak te, które przeżywamy obecnie, wpływały na wolność słowa. Warto ponowić pytania: jak działała i działa propaganda i cenzura w dobie kryzysu, jakie mechanizmy były i są wdrażane, czy można je przejrzeć, jaki był cel ich aktywowania itd.? Nie zawężamy zatem pola tematycznego do określonego czasu czy miejsca. Badacze mogą poświęcić się zarówno analizie propagandy uprawianej przez Związek Radziecki w dniu jego upadku, jak i stosunku władzy do informacji na temat czarnej śmierci w XIV-wiecznej Europie.

Zachęcamy do udziału badaczy nauk historycznych, filologicznych, filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych, kulturoznawczych, prawnych czy antropologicznych. Jesteśmy otwarci na wszelkie twórcze pomysły.

Zapraszamy zarówno studentów, doktorantów, jak i pracowników uczelni.

Informacje organizacyjne:

1. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 1 kwietnia 2023 roku na adres e-mail: wolnoscslowaul@gmail.com
2. Zgłoszenie (w formacie PDF lub DOCX) powinno zawierać: a. imię i nazwisko; b. instytucję, z której wywodzi się badacz (uczelnia, wydział, instytut); c. informacje kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu, d. Tytuł referatu i abstrakt (ok. 250-350 słów).
3. Referat należy wygłosić w języku polskim;
4. Nie obowiązuje opłata konferencyjna;
5. Konferencja odbędzie się stacjonarnie, choć nie wykluczamy możliwości połączenia zdalnego (za pomocą platformy Teams);
6. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru tematów.
7. Planowana jest publikacja artykułów, które przejdą proces recenzyjny (double blind review)


Aktualizacja:  2023-03-01 11:32:39