Granice niepewności


MINIONA -

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Socjologii SGGW zaprasza do udziału w międzynarodowej studencko-

-doktoranckiej konferencji, która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2023 w formie hybrydowej.

 

Zapraszamy do dyskusji nad granicami niepewności doświadczanymi przez młodych ludzi. W gronie młodych badaczy chcemy zastanowić się nad tym, co stanowi dziś największe wyzwanie, co budzi najwięcej niepokoju, jakie działania na poziomie jednostek instytucji mogłyby zmniejszać tę niepewność.

 

Młodość to czas poszukiwania, eksperymentowania i odkrywania. Płynna ponowoczesność do naturalnej, ludzkiej niepewności dokłada lęki i niepokoje związane z warunkami życia we współczesnym społeczeństwie: ulotnością więzi, tymczasowością relacji, rosnącym ryzykiem w różnych sferach życia.

 

Chcemy skupić się na problemach, które w szczególny sposób dotykają młodych ludzi, które są specyficzne dla doświadczenia pokolenia Z.

 

Proponujemy m.in. następujące tematy refleksji:

 

  • niepewność jako emocja społeczna – jak badać niepewność, jakie są jej przyczyny, przejawy i konsekwencje społeczne
  • niepewność edukacji – czego i jak uczymy się dzisiaj, jak młodzi ludzie mogą projektować swoją ścieżkę kształcenia wobec zmian na rynku pracy
  • niepewność pracy – jakie szanse mają młodzi, wchodząc dziś na rynek pracy, z jakimi wymaganiami i zmianami muszą się mierzyć
  • niepewność komunikacji – jak i z kim nie możemy się porozumieć, polaryzacja społeczna, granice prywatności
  • niepewność siebie – zagadnienia tożsamości, zdrowia psychicznego, celów życiowych, definicji szczęścia i sukcesu
  • niepewność przyszłości – kryzys klimatyczny, niepewność ekonomiczna, zagrożenie bezpieczeństwa
  • niepewność relacji – charakter związków, style życia, samodzielność


Zgłoszenia w j. polskim i j. angielskim przyjmowane są za pośrednictwem formularza https://forms.gle/qxLygC9wiGb2ZXp69 do 24 kwietnia 2023.

 

Kontakt:

✔ e–mail: kns@sggw.edu.pl; sggw.kns@gmail.com

✔ Facebook: Koło Naukowe Socjologów SGGW:

✔ Instagram: https://www.instagram.com/kns_sggw/

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Agnieszka Kampka, opiekun KNS

Sekretarze konferencji: Wiktoria Ługowska, Karol Bujnarowski


Źródło:  https://www.facebook.com/kolonaukowesocjologowsggw/

Aktualizacja:  2023-03-06