10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ODLOT


MINIONA -

ODLOT. Strefa Partycypacji
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UWr zaprasza studentów i doktorantów na jubileuszową 10. Ogólnopolską Konferencję Naukową ODLOT. 

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i zaprezentowania większemu gronu wyników swoich poszukiwań badawczych dla początkujących naukowców i naukowczyń. Umożliwi to poszerzenie horyzontów badawczych oraz zwrócenie uwagi na nowe obszary aktywności artystycznej, które znacząco wykraczają poza tradycyjnie rozumianą historię sztuki.

Zaproszenie jest adresowane zarówno do osób badawczo związanych z historią sztuki, jak i z dziedzinami jej pokrewnymi (jak kulturoznawstwo, filologia, etnografia, antropologia, architektura, archeologia, filmoznawstwo itp.) oraz do wszystkich pasjonatów i pasjonatek szerokorozumianej działalności artystycznej. Mile widziane będą referaty zarówno z zakresu sztuki dawnej, jak i współczesnej. Zachęcamy, aby przedmiotem Państwa rozważań były nie tylko klasyczne dziedziny sztuki (jak malarstwo, architektura, rzeźba, rzemiosło artystyczne), ale również aktywności znajdujące się poza zainteresowaniami tradycyjnego kanonu (jak grafika, sztuki audiowizualne czy performatywne). 

Wystąpieniom będą towarzyszyć również wykłady eksperckie, rozmowy z artystami z wrocławskiego kolektywu Kościół Nihilistów, a także wystawa debiutujących twórców wieńcząca całe wydarzenie.

AKTUALIZACJA: ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW DO 25 MAJA!

Abstrakty (w formacie: pdf, doc/docx) prosimy przesyłać za pomocą formularza FORMS: https://forms.gle/gPQG9jJDoMeNJhPr8 do 25 maja 2023 roku. Abstrakt nie powinien przekraczać 2500 znaków, a czas samego wystąpienia 20 minut. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć ponadto:

• imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliację

• adres e-mail, numer telefonu

Lista prelegentów oraz wstępny program konferencji zostaną ogłoszone do 27 maja 2023. Natomiast decyzja o przyjęciu referatu zostanie Państwu przesłana mailowo do 26 maja 2023.

Konferencja odbędzie się w dniach 30-31 maja 2023 roku w Strefie Partycypacji ODLOT przy ulicy Piłsudskiego 34 we Wrocławiu

Wydarzenie jest organizowane w ramach współpracy Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UWr, Instytutu Historii Sztuki UWr oraz Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS). 

W razie pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej skrzynki mailowej: odlot2022@gmail.com lub w wiadomości prywatnej strony Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UWr na Facebooku. 


Źródło:  https://www.facebook.com/knshs.uwr

Aktualizacja:  2023-05-22