Dziecko w spektrum autyzmu – aktualne badania i refleksje naukowe


MINIONA -

Online

PROGRAM KONFERENCJI

9.30–9.45 | Rozpoczęcie konferencji

9.45–12.15 | Część 1
* Aneta Wojciechowska (UAM): Wczesne objawy ASD u dzieci do 2 roku życia
* Marzena Buchnat (UAM): Edukacja zdalna ucznia z ASD – szanse i zagrożenia
* Agnieszka Szerląg (UWr): Przyjaźń w spektrum autyzmu a wiek szkolny
* Aneta Lew-Koralewicz (URz): Uwarunkowania i przejawy zachowań trudnych dzieci z autyzmem w środowisku szkolnym

12.30–15.00 | Część 2
* Dorota Otapowicz (UwB): Potrzeby i możliwości wspierania studentów ze spektrum autyzmu w środowisku akademickim
* Grzegorz Całek (UW): Trajektorie rodzin dzieci ze spektrum autyzmu – punkt zwrotny, punkty krytyczne biografii i możliwości zmiany trajektorii
* Justyna Świerczyńska, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała (UJK), Beata Pawłowska (UMwL): Cechy osobowości matek a funkcjonowanie psychologiczne i społeczne dzieci ze spektrum autyzmu
* Ewa Hrycyna (UWM): Język w autyzmie (fonologia, leksyka, gramatyka) – nowe kierunki badań i implikacje praktyczne

15.15–17.15 | Część 3
* Elżbieta Sadowska (UW): Kompetencja komunikacyjna dzieci z ASD – wybrane aspekty
* Dominik Strzelecki, Filip Nieradka (UP): Zaburzenia depresyjne u osób z ASD w okresie dzieciństwa i adolescencji – współczesne pytania i doniesienia empiryczne
* Izabela Fornalik (KTP-B USWPS): Neuroróżnorodność a różnorodność płciowa. Wyzwania dla terapeutów i rodziców
* Zuzanna Campalastri, Weronika Tomiak (Fundacja Neuroróżnorodni): Jedność w neuroróżnorodności – pięć lekcji płynących z interaktywnej kampanii edukacyjnej


Ulotka konferencyjna, zawierająca program oraz link do obrad:
http://asperger.org.pl/wp-content/uploads/2023-04-03-OKN-Dziecko-w-spektrum-autyzmu-–-aktualne-badania-i-refleksje-naukowe.pdf


Źródło:  http://asperger.org.pl/wp-content/uploads/2023-04-03-OKN-Dziecko-w-spektrum-autyzmu-–-aktualne-badania-i-refleksje-naukowe.pdf

Aktualizacja:  2023-03-06