ZWIERZĘTA I PRAWO


MINIONA -

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt
zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zwierzęta i prawo”, która
odbędzie się 18 maja 2023 r. w formie stacjonarnej. Stanowi ona kolejną odsłonę w ramach już cyklu konferencji. W poprzednich latach byliśmy bowiem organizatorami konferencji „Rodzina i prawo”, „Dziecko i prawo” oraz „Kobieta i prawo”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Celem konferencji jest otworzenie oraz poszerzenie przestrzeni do naukowego namysłu nad
regulacjami prawnymi dotyczącymi zwierząt. Jest ich wiele. Niektóre z nich pozostają niejasne czy też niedoskonałe, inne budzą kontrowersje, a pewnie jeszcze innych brakuje. Zatem perspektywy de lege lata i de lege ferenda tej płaszczyzny, obejmujące wiele dyscyplin prawa, pozwolą na w miarę całościowy jej obraz mogący być wyrazem integracji w ramach wiedzy o prawie dotyczącej złożonych odniesień do zwierząt.

Zapraszamy do naukowej debaty w obrębie prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, międzynarodowego, ochrony środowiska i zapewne wielu innych dyscyplin, w tym co do
kwestii szczegółowych dotyczących styku prawa i zwierząt. Ufamy, że znajdziecie Państwo tak wolę, jak i czas, aby podzielić się z uczestnikami Konferencji wynikami swoich badań nad różnymi, często złożonymi i nowatorskimi, kwestiami dotyczącymi odniesień prawa do zwierząt - ich statusu, ochrony, nadużyć wobec nich i wielu innych zagadnień. Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja monografii w Wydawnictwie UKW lub w wydawnictwie zewnętrznym z listy ministerialnej. Wydanie monografii nastąpi w drugiej połowie 2023 r. lub z początkiem 2024 r. Wydanie publikacji będzie stanowiło merytoryczną pozostałość po naszym spotkaniu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej konferencji.

https://prawoiekonomia.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial-prawa-ekonomii/konferencja-zwierzeta-i-prawo


Źródło:  https://prawoiekonomia.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial-prawa-ekonomii/konferencja-zwierzeta-i-prawo

Aktualizacja:  2023-03-08