Ogólnopolski Kongres Edukacyjny Doktorantów i Studentów pt. "Innymi oczami. Młode Badaczki i Badacze o sobie, świecie społecznym i swoich relacjach ze światem"


MINIONA -

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Pojęciem, za pomocą którego opisujemy dzisiaj nasz społeczny świat jest zmiana. Zmianie podlega dzisiaj wszystko. My sami, to co nas otacza, oraz nasze relacje z innymi, że światem, ze sobą samym. Zmiana jest dzisiaj gwałtowna, wielopiętrowa, zróżnicowana a przez to czasami niezrozumiała. Jest źródłem dysonansu poznawczego, który na co dzień odczuwamy, niepokoju, który zakłóca nasze sprawne funkcjonowanie a nawet cierpienie, które staje się źródłem bólu i problemów egzystencjalnych. Staje się źródłem indywidualnych i społecznych kryzysów. Te zmiany i ich konsekwencje szczególnie dotkliwie odczuwamy w ostatnich latach (np. kryzysy humanitarne, kryzys ekologiczny, pandemia Covid-19, trwająca wojna w Ukrainie). Zmieniający się świat społeczny potrzebuje opisu i rozumienia. Potrzebuje języka, który uchwyci jego zróżnicowanie nie wartościując bez potrzeby, nie banalizując i nie wydając pochopnych sądów. Potrzebuje metod, dzięki którym taki opis stanie się możliwy. I potrzebuje interpretacji, dzięki której możliwe stanie się rozumienie skomplikowanych procesów społecznych.

Pierwsza, otwierająca ten cykl konferencja pt. "Innymi oczami. Młode Badaczki i Badacze o sobie, świecie społecznym i swoich relacjach ze światem" to zarówno wyzwanie jak i nadzieja dla naszego wspólnego, międzypokoleniowego odnalezienie się w tej zmiennej, skomplikowanej rzeczywistości.

Zapraszamy Doktorantki i Doktorantów, Studentki i Studentów z całej Polski do podzielenia się z nami swoimi planowanymi lub realizowanymi projektami badawczymi, swoimi metodologicznymi rozwiązaniami oraz sposobami opisu i interpretacji własnych badań.  Bez względu na to, na jakim etapie własnej pracy badawczej jesteście - czekamy na Was! 

Podzielcie się z innymi swoim spojrzeniem na wybrane problemy społecznego świata. Spotkanie, dyskusja, nawet spór czy krytyka pomoże nam wszystkim. Wszakże prawda rodzi się w sporze. A czymże innym jest nauka jak nie uporczywym poszukiwaniem prawdy lub prawd, które prowadzą do rozumienia?


Źródło:  https://wsb.edu.pl/ogolnopolski-kongres-edukacyjny-doktorantow-i-studentow-pt-innymi-oczami-mlode-badaczki-i-badacze-o-sobie-swiecie-spolecznym-i-swoich-relacjach-ze-swiatem/informacje-o-kongresie?fbc

Aktualizacja:  2023-03-10 19:07:06