Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Europa i Islam. Zderzenie czy dialog cywilizacji?"


MINIONA -

Auditorium Maximum UJ (możliwe wystąpienia zdalne; sala wskazana przez Organizatorów)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europa i Islam. Zderzenie czy dialog cywilizacji?” to interdyscyplinarna konferencja naukowa, na której przedstawiciele nauk prawnych, orientalistyki, nauk społecznych i historii będą mogli podzielić się wynikami badań, spostrzeżeniami i poglądami na aktualne problemy badawcze dotyczące piętnastu wieków relacji Europy i Islamu.

W konferencji mogą wziąć udział zarówno osoby stawiające swoje pierwsze kroki w świecie nauki, jak i uczeni o bogatym dorobku akademickim. Przewidujemy także zaproszenie gości honorowych, którzy uświetnią to wydarzenie swoją obecnością i wystąpieniami. Nabór zgłoszeń uczestników czynnych trwa od 6 marca do 23 kwietnia.

Uczestnictwo czynne i bierne jest bezpłatne. Dla uczestników czynnych możliwy jest zarówno udział stacjonarny (Auditorium Maximum UJ, Kraków, ul. Krupnicza 33), jak i zdalny (o jego trybie informować będziemy uczestników w przyszłości).

Językiem wystąpień jest język polski.

Abstrakt zgłaszanego wystąpienia powinien liczyć maksymalnie 300 słów. Wystąpienie może trwać od 15 do 20 min zależnie od wyboru osoby zgłaszającej się.

Nie czekaj! Zgłoś się dziś w formularzu dla uczestników czynnych: https://forms.gle/8d91fsPj5QDkrFkg9


Planowane panele z propozycjami wystąpień:
19 maja

9:00-9:15 – Otwarcie konferencji

9:15-13:15 - Panel I - Muzułmanie w Polsce
- Ustawa o stosunku Państwa Polskiego do Muzułmańskiego Związku Religijnego i koncepcje jej nowelizacji
- prawne aspekty działania Muzułmańskiego Związku Religijnego
- Tatarzy Polscy – historia, kultura, dziedzictwo, prawne formy działalności społecznej
- skala przestępczości islamofobicznej w Polsce w kontekście europejskim
- utwory arabskie jako źródło inspiracji polskich poetów i pisarzy

14:00-18:00 - Panel II - Muzułmanie w państwach świata
- ustrój państw muzułmańskich w Europie a Islam
- muzułmańska wizja demokracji i dyktatury w prawie ustrojowym
- pozycja prawna muzułmanów w konstytucjonalizmie europejskim
- orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec muzułmanów
- życie kulturalne i rodzinne muzułmańskich imigrantów w państwach europejskich

20 maja

9:00-13:00 - Panel III - Islam a wyzwania współczesności
- muzułmanie a wojna w Ukrainie
- terroryzm islamski z perspektywy muzułmanów
- Islam a prawa kobiet w Iranie
- integracja muzułmańskich imigrantów w społeczeństwach Europy
- rola Zachodu w konfliktach zbrojnych w krajach arabskich

14:00-18:00 - Panel IV - Europa i Islam. Interakcje na przestrzeni wieków
- arabscy uczeni wobec antycznego dziedzictwa Europy
- Andaluzja i Sycylia jako kolebki wielu kultur i religii
- dżihad, krucjaty, rekonkwista
- relacje nowożytnych europejskich podróżników o państwach muzułmańskich
- Srebrenica. Największy współczesny mord na muzułmanach

Jesteśmy otwarci na wystąpienia o każdym temacie łączącym się z tematyką konferencji. Gorąco zachęcamy do podejmowania tematów związanych z Tatarami Krymskimi i ich ojczyzną - Ukrainą oraz Tatarami Polskimi.

REGULAMIN KONFERENCJI: https://drive.google.com/file/d/1p4OOTcK9RDRVWIe4Ach8TcbxdNYdjRTQ/view

WYDARZENIE NA FACEBOOKU (warto je obserwować, gdyż będą tam publikowane komunikaty dotyczące konferencji): https://www.facebook.com/events/1401431727282444/?ref=newsfeed


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1401431727282444/?ref=newsfeed

Aktualizacja:  2023-04-14