KONGRES SAMORZĄDNOŚCI DOKTORANCKIEJ - II POSIEDZENIE


MINIONA -

II Kongres Samorządności Doktoranckiej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Rada Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Doktorancko-Studencka Organizacja Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza wszystkich przedstawicieli organów samorządów oraz osoby zainteresowane do wzięcia udziału w II posiedzeniu Kongresu Samorządności Doktoranckiej (KSD) (pop. KSSD), które odbędzie się w dniach 18-19 marca 2023 r. w formie online.

W Kongresie mogą wziąć udział doktoranci będący członkami organów samorządów oraz osoby niebędące członkami organów samorządów, a będące doktorantami. W szczególności zapraszamy doktorantów szkół doktorskich na panele dotyczące IPB oraz oceny śródokresowej.

Założeniem Kongresu jest otwarta debata, w której mogą wziąć udział wszystkie osoby. Na tej podstawie postaramy się sformułować postulaty, a następnie na podstawie naszych dyskusji zostanie skonstruowany raport.

Podczas II posiedzenia Kongresu przewidziano następujące panele dyskusyjne:
- wymogi IPB;
- CSR samorządów;
- pozaustawowe obowiązki doktorantów;
- problemy samorządów doktorantów PAN;
- ocena śródokresowa;
- samorząd doktorantów: mediator czy obrońca - rola w sporach.

Odbędzie się również special event, o którym mowa niebawem.

Zgłoszenia reprezentantów Samorządów prosimy dokonywać na adres e-mail: kongressamorzadnoscidoktoranckiej@op.pl

W treści maila prosimy podać: imiona i nazwiska reprezentantów, reprezentowany samorząd oraz maile kontaktowe do reprezentantów.

Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny Kongresu


Źródło:  https://fb.me/e/2J0S62oV7

Aktualizacja:  2023-03-11 13:20:46