Polak potrafi! Lean w polskich realiach.


MINIONA -

POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY, SALA AUDYTORYJNA I SZKOLENIOWE
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja „Polak potrafi! Lean w polskich realiach”  to wtdarzenie, które dostarczy aktualnych informacji i pozwoli wymienić się doświadczeniami związanymi z rozwojem koncepcji Lean Management w polskiej kulturze. W programie spotkania przewidziano interaktywne prelekcje firm wdrażających doskonałość operacyjną, panele dyskusyjne i warsztaty prowadzone przez praktyków dla praktyków. Wymianie doświadczeń między uczestnikami będą towarzyszyć przedstawiciele wyższych uczelni oraz organizacji edukacyjnych

Konferencja współorganizowana jest przez LeanQ Team Sp. z o.o. oraz Fundację Lean Education przy wsparciu organizacji wspierających „szczupłe” zarządzanie w Polsce, a przede wszystkich przedsiębiorstw, które doskonalą swoje firmy, adaptując na lokalny rynek japońską filozofię Kaizen i koncepcję Lean Management.


Źródło:  https://www.leanpolakpotrafi.pl/

Aktualizacja:  2023-03-15 09:40:55