II Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej


MINIONA -

Szczecin

W imieniu Instytutu Językoznawstwa oraz Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dn. 20–22 września 2023 roku w Szczecinie.

Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka, literatury oraz kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych.

Nasze zaproszenie kierujemy do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, medioznawców, socjologów, tłumaczy i innych zainteresowanych osób zajmujących się językiem, literaturą oraz kulturą polską.

Proponujemy następującą tematykę wystąpień:

językoznawstwo: synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, badania porównawcze z udziałem języka polskiego, recepcja dorobku polskich językoznawców w świecie, językowo-kulturowe aspekty przekładu z języka polskiego i na język polski;

literaturoznawstwo: badania nad Polonią literacką, recepcja dawnej i współczesnej literatury polskiej na świecie, tłumaczenie literatury polskiej na języki obce i literatury obcej na język polski;

glottodydaktyka polonistyczna: nauczanie języka polskiego za granicą, nauczanie języka polskiego jako obcego i ojczystego w Polsce, język polski jako język pochodzenia, funkcjonowanie polonistycznych ośrodków akademickich oraz szkół polonijnych na świecie, status polszczyzny w diasporach polskich na świecie;

historia, kultura, media: recepcja polskiej kultury za granicą, udział Polaków w kulturze światowej, działalność organizacji polonijnych, spuścizna emigrantów polskich i jej recepcja w Polsce i na świecie, prasa polonijna;

Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje, które wpisywać się będą w obszar badań nad polszczyzną i kulturą polską.

Języki konferencji: polski, angielski

Termin przesyłania abstraktów: do 15 maja 2023 roku. Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie https://mkjkp.usz.edu.pl/ 

Koszt udziału w kongresie: 500 zł. Cena obejmuje materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację, udział w wydarzeniach towarzyszących (koncert, zwiedzanie Szczecina z przewodnikiem).

Goście z krajów zamorskich mogą wziąć udział w kongresie w trybie online.

Publikacja artykułu (po pozytywnych recenzjach):

– w punktowanym czasopiśmie „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” (www.wnus.edu.pl/sj), które znajduje się w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki lub
– w recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki


Źródło:  https://mkjkp.usz.edu.pl/

Aktualizacja:  2023-03-16