Paradyplomacja i dyplomacja publiczna: wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej


MINIONA -

Instytut Kultury Europejskiej UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4


Instytut Kultury Europejskiej UAM

oraz

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

 

Paradyplomacja i dyplomacja publiczna:

wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej

 

25-26 maja 2023 roku, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

 

Komitet naukowy:

prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger

prof. dr hab. Andrzej Stelmach

prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak

prof. dr hab. Beata Ociepka

prof. UMCS dr hab. Beata Surmacz

 

Komitet organizacyjny:

dr Igor Ksenicz (przewodniczący)

dr Katarzyna Jędraszczyk

dr Piotr Pawlak

 

Celem konferencji jest popularyzacja wyników badań polskich naukowców w zakresie paradyplomacji oraz integracja środowiska badaczy tego zjawiska. Efektem konferencji, oprócz pogłębienia refleksji naukowej, będą również praktyczne rekomendacje dla uczestników dyplomacji samorządowej oraz propozycje nowych projektów badawczych.

 

Konferencja skierowana jest do badaczy reprezentujących przede wszystkim nauki społeczne: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, nauki socjologiczne oraz geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną. Konferencja będzie również otwarta na uczestników-praktyków: przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, działaczy organizacji pozarządowych, ekspertów i innych.

 

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka” (moduł „Wsparcie konferencji naukowych”)

Zakres tematyczny konferencji:

·       Teoria paradyplomacji i dyplomacji publicznej

·       Wymiar samorządowy i obywatelski jako instrument polskiej polityki zagranicznej

·       Infrastruktura dyplomacji samorządowej i publicznej (m.in.: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej)

·       Paradyplomacja gmin i powiatów

·       Paradyplomacja regionów

·       Aktywność polskich samorządów w transnarodowych sieciach terytorialnych

·       Aktywność polskich samorządowców w Europejskim Komitecie Regionów oraz Zgromadzeniu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

·       Branding Polski i jednostek samorządu terytorialnego

·       Dyplomacja kulturalna (m.in.: Instytuty Polskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje podległe)

·       Dyplomacja historyczna: sukcesy i porażki

·       Nadawanie za granicę (m.in.: TV Biełsat, TVP World, Polskie Radio dla Zagranicy)

·       Współpraca rozwojowa: niewykorzystany potencjał?

·       Dyplomacja ekonomiczna (m.in.: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Zagraniczne Biura Handlowe, aktywność MSZ na polu dyplomacji ekonomicznej)

·       Cyfrowa dyplomacja publiczna

·       Paradyplomacja i dyplomacja publiczna: doświadczenia innych państw

 

Opłata konferencyjna[1]:

·       200 PLN (udział z referatem)

·       100 PLN (udział bez referatu)

Opłata obejmuje: wyżywienie 25 maja (śniadanie, obiad, kolacja oficjalna) i 26 maja (śniadanie, obiad) oraz przerwy kawowe; w przypadku udziału z referatem również jego publikację w punktowanej monografii wieloautorskiej lub punktowanych czasopismach Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Instytutu Kultury Europejskiej UAM, po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

 

Formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/r/JS5zKFGbcK

Opłatę konferencyjną należy przelać na rachunek bankowy UAM:

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903; tytuł przelewu: „KN000958, imię i nazwisko”.

 

Terminy:

Nadsyłanie zgłoszeń – 16 kwietnia 2023 roku

Akceptacja referatów – 30 kwietnia 2023 roku

Wniesienie opłaty konferencyjnej – 14 maja 2023 roku

Przesłanie artykułów pokonferencyjnych – 25 maja 2023 roku (wymogi edytorskie: http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/ssp-wymogi-edytorskie.pdf)

 

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr Igor Ksenicz (igor.ksenicz@amu.edu.pl).

[1] Pierwszym 50 zarejestrowanym uczestnikom konferencji zapewnione zostaną bezpłatne noclegi w Domu Studenckim UAM w Gnieźnie.


Źródło:  http://ike.amu.edu.pl/wyzwania-dla-polskiej-polityki-zagranicznej/

Aktualizacja:  2023-03-17 09:44:33