Łódzkie Dni Gerontologii 2023


MINIONA -

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowej z cyklu „Łódzkie Dni Gerontologii” poświęconej problematyce starzenia się ludności. Konferencja, której organizatorem jest Katedra Demografii UŁ, odbędzie się w dniach 15-16 czerwca br. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w formie hybrydowej (tj. stacjonarnie oraz online).

Celem organizatorów jest umożliwienie wymiany poglądów osobom reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom, zawodowo zajmującym się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych.


Tematyka konferencji uwzględnia m.in. następujące zagadnienia:

 • proces demograficznego starzenia się ludności, z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego i dualnego charakteru procesu w obrębie subpopulacji osób starszych, m.in. rozrostu populacji osób sędziwych;
 • starzenie się ludności a systemy zabezpieczeń społecznych;
 • zadania polityki społecznej wobec ludzi starszych i starości;
 • stan zdrowia, warunki bytowe i jakość życia seniorów;
 • potrzeby zdrowotne seniorów oraz możliwości przyszłego zaspokajania tych potrzeb;
 • wpływ pandemii COVID-19 na sytuację życiową i zdrowotną seniorów;
 • opieka formalna i nieformalna nad seniorami;
 • rola seniorów jako konsumentów – ważnego segmentu rynku dóbr i usług;
 • sytuacja ludzi starszych na rynku pracy;
 • kulturowy kontekst starzenia się indywidualnego i demograficznego;
 • zawansowane metody statystyczne i ekonometryczne w analizie procesu starzenia się ludności.

Przedstawiona lista może być traktowana jako wykaz zagadnień przewodnich, co nie wyklucza zgłaszania referatów nawiązujących do innych aspektów dystynktywnych subpopulacji osób starszych.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konferencji dostępne są na stronie:

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/aktualnosci/szczegoly/lodzkie-dni-gerontologii-2023

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 7 MAJA.

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod adresem: gerontologia@uni.lodz.pl


Źródło:  https://www.eksoc.uni.lodz.pl/aktualnosci/szczegoly/lodzkie-dni-gerontologii-2023

Aktualizacja:  2023-05-04