Polityka migracyjna i etniczna wobec wyzwań społecznych, demograficznych i kulturowych XXI w.


MINIONA -

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zagadnienia dotyczące migrantów i mniejszości są ponadczasowe. W różnych okresach zmienia się jedynie natężenia zainteresowania tymi problemami na co wpływ wywiera wiele czynników wewnątrz państw, jak i międzynarodowych. W związku z powyższym co roku organizatorzy konferencji kładą nacisk na inne elementy nierozerwalnie związane z tymi zagadnieniami. Zatem podczas IX edycji konferencji chcielibyśmy zająć się politykami migracyjną i etniczną, które wywierają wpływ na położenie grup, do których są one adresowane oraz procesy migracyjne i etniczne w ogóle.

Współcześnie jesteśmy obserwatorami licznych wydarzeń mających związek z migrantami i mniejszościami. Z pewnością elementem, który zakłócił społeczne, polityczne i ekonomiczne funkcjonowanie społeczeństw była pandemia. Ona wywarła wpływ na położenie mniejszości i migrantów, mobilność ludzi i wzrost ich pauperyzacji. Innymi okolicznościami były konflikty i wojny wypychające ludzi ze swoich ojczyzn. Ponadto zmiany klimatyczne, których obecnie doświadczamy wywoływały i nadal wywołują kryzysy humanitarne i przesiedleńcze na świecie. Od 2021 roku jesteśmy także świadkami natężenia ruchu granicznego na wschodniej granicy UE. Ma to związek z kryzysem humanitarnym na granicy zewnętrznej między UE a Białorusią oraz wybuchem wojny na Ukrainie. Wydarzenia te nie pozostały obojętne dla polityk poszczególnych państw, jak i UE.


Źródło:  http://www.mniejszości-migranci.amu.edu.pl

Aktualizacja:  2023-03-19 10:00:11