Konferencja "Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Turystyka zrównoważona"


MINIONA -

Brama Poznania
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja naukowa „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Turystyka zrównoważona”

Poznań, 12-13 października 2023

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zapraszam do dyskusji nad teorią interpretacji dziedzictwa w kontekście turystyki zrównoważonej.

 

Zjawisko turystyki pozostaje w ścisłych relacjach z szeroko pojętym dziedzictwem. Doświadczenie materialnej, niematerialnej i przyrodniczej spuścizny opiera się na relacjach zakorzenionych w kulturze oraz kreowanych poprzez interpretację dziedzictwa. Fenomen turystyki ma niebagatelny wpływ na wszystkie podmioty uczestniczące w tym procesie: zarówno samych odbiorców, jak i zarządców, opiekunów dziedzictwa, ale także faktycznych depozytariuszy – społeczności lokalnej. Dominujące współcześnie podejście postuluje turystykę zrównoważoną.

 

Będąc odpowiedzią na koncepcję zrównoważonego rozwoju, turystyka o takim charakterze zakłada zintegrowane zarządzanie dziedzictwem oraz aktywnością turystyczną w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz kulturę lokalną, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wpływu społecznego i ekonomicznego. Tak zarysowana koncepcja funkcjonuje jako uniwersalna idea, ugruntowana w strategicznych dokumentach i promowana m.in. przez Światową Organizację Turystyki czy Unię Europejską.

 

Jak dzisiaj wyglądają postulaty zrównoważonej turystyki? Jak na tym tle rysuje się koncepcja interpretacji dziedzictwa?

 

Kryzys pandemiczny, kryzys energetyczny, kryzys ekonomiczny oraz kryzys migracyjny i konsekwencje wojny w Europie stanowią wyzwanie i mogą być punktem wyjścia do dyskusji na temat celów i modeli zrównoważonej turystyki. Jednym z narzędzi i potencjalnych źródeł do dyskusji kreującej nowe wartości turystyki może być koncepcja interpretacji dziedzictwa, praktykowana w nowoczesnej formie od początku XX wieku a opisana przez Freemana Tildena w 1957 roku. Czy opracowane blisko 70 lat temu zasady mogą stać się skuteczną metodą i narzędziem w rozwoju turystyki? Dzieło Freemana Tildena powstało w wyniku jego doświadczeń zawodowych. Trafne i genialne spostrzeżenia wynikały z praktyki obcowania zarówno z dziedzictwem, jak i turystami. On sam, jako baczny obserwator – ale też i „czuły narrator” – zbudował pomiędzy nimi relacje dając obu stronom korzyści. Dziedzictwu zrozumienie, szacunek i ochronę, a turystom zupełnie nową jakość doświadczeń.

 

Zapraszamy do dyskusji nad teorią interpretacji dziedzictwa w kontekście turystyki zrównoważonej, stawiając pytanie o jej nowe (lub niezmienne) cele oraz zastanawiając się nad jej aktualnym podejściem.Jak interpretacja dziedzictwa kształtuje turystykę? Na ile może wpływać na jej charakter? Na czym współcześnie polegać powinna turystyka zrównoważona? A może powinniśmy określać i kształtować ją jako odpowiedzialną, wrażliwą lub rezylientną?

 

Zapraszamy do zgłaszania propozycji 20-minutowych wystąpień, które dotyczyć będą teoretycznych i praktycznych aspektów turystyki zrównoważonej w powiązaniu z filozoficznym lub narzędziowym namysłem nad interpretacją dziedzictwa. Rozważania na temat interpretacji dziedzictwa skupiać się mogą na czterech filarach zrównoważonego rozwoju: aspekcie przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym (lokalnym).

 

Rada Naukowa: dr Monika Herkt, Bartosz Małolepszy, Jan Mazurczak, prof. GSW w Gnieźnie dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz, prof. UEP dr hab. Piotr Zmyślony

 

Sekretarz: Michał Kępski

 

Partnerzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna

Propozycje referatów odpowiadających problematykę konferencji należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy online do 31 maja 2023 roku.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/ckmAQ2Qv9WWt4LsR7


Źródło:  https://pcd.poznan.pl/article/416

Aktualizacja:  2023-03-20 15:41:05