Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo Internetu i świata cyfrowego”


MINIONA -

Poznań

Szanowni Państwo!
Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo Internetu i świata cyfrowego”.

Konferencja odbędzie się w piątek 29 września 2023 między 16:00 a 21:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 30 września 2023.

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat prawa Internetu i świata cyfrowego.
XXI wiek to okres wzmożonego rozwoju świata cyfrowego, w którym co roku spędza się coraz więcej czasu oglądając filmy, korespondując ze znajomymi, a także dokonując transakcji gospodarczych.
Celem konferencji jest przyjrzenie się stosunkom prawnym, które występują w świecie Internetu, problemom prawnym z nimi związanymi, a także potencjalnym ich rozwiązaniom.

• cenzura w mediach społecznościowych;
• weryfikatorzy prawidłowości treści;
• fakenewsy;
• dropshipping;
• e-commerce;
• odpowiedzialność za publikowane treści;
• ChatGPT oraz sztuczna inteligencja;
• ochrona praw autorskich w Internecie;
• ochrona tożsamości w Internecie;
• przestępstwa w świecie cyfrowym – phishing, itd.;
• monetyzacja treści;
• inwigilacja w Internecie a prawo do prywatności;
• postanowienia niedozwolone w regulaminach stron Internetowych oraz sklepów;
• nowoczesne bazy danych;
• outsourcing usług przez Internet.
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby (np. specjalistów zajmujących się zawodowo prawem internetu).
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• adw. dr Adrian Rycerski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; kancelaria SMMLegal)
• adw. dr Valery Loumber (Center For American Studies Ukraine; kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/B52qCsueNhF4XCRq5
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 19 września 2023 r. (???????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????????????????????????? ????????????????????ł????????̇????????????);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 22 września 2023 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 20 września 2023 r.
➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/EMq6LcRKry7dpRJE9
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 23 września 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 25 września 2023 r. – plan z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami członków Komitetu Naukowego dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Naukowego PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru
*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. "Prawo Internetu i świata cyfrowego”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia, sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłamy pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na nadchodzące październikowe terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy, by dostarczyć je Państwu szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na nadchodzące październikowe terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy, by dostarczyć je Państwu szybciej.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konferencji, panem Janem Solarskim, pod adresem solarski@cfasofficial.com.

Do zobaczenia na konferencji!


Źródło:  https://fb.me/e/3kHk24GqM

Aktualizacja:  2023-03-23