Konteksty kreatywności


MINIONA -

Lublin

Koło Naukowe KreaTyVni, Koło Naukowe Holon oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej: „Konteksty kreatywności”, która odbędzie się 16 czerwca 2023 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MsTeams.

Kreatywność jest obecna niemal w każdej sferze naszej aktywności. Kreatywne myślenie i działanie stały się wręcz wymogami współczesnego świata jako predyspozycje niezbędne do osiągnięcia spełnionej egzystencji. Jak zauważa Richard Webster, „Wszyscy mamy nadzieje, marzenia i pragnienia, ale to dzięki naszym kreatywnym umysłom mamy zdolność zmiany idei w rzeczywistość”. Proces ich stopniowego wcielania w życie ukazuje wyjątkową wieloaspektowość samego pojęcia „kreatywność” a jego interdyscyplinarne ujęcie umożliwia jego stosowne pogłębienie i zrozumienie. W ramach organizowanej konferencji wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji i dyskusji na temat rozmaitych aspektów, opcji oraz perspektyw kreatywności, co pozwoli pogłębić znaczenie samego jej fenomenu w różnych dziedzinach kultury i nauki. Do uczestnictwa zachęcamy przedstawicieli kierunków humanistycznych, społecznych oraz artystycznych, a szczególnie studentów, absolwentów, doktorantów takich dyscyplin naukowych jak: filozofia, historia, antropologia, pedagogika, psychologia, socjologia, historia sztuki, muzykologia, literaturoznawstwo, filologia i inne. 

Proponowane obszary tematyczne:

- kreatywny umysł,

- kreatywna edukacja,

- kreatywność w literaturze,

- kreatywność w sztuce,

- kreatywność w mediach,

- kreatywność w technologii

Zgłoszenia (w formie dokumentu: pdf, doc/docx) prosimy przesłać na adres: dorota.tymura@mail.umcs.pl do 2 czerwca 2023 roku. W treści dokumentu prosimy zawrzeć:

1. Imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliacja;
2. Abstrakt (maksymalnie 1 500 znaków ze spacjami);
3. Numer telefonu i adres e-mail. W tytule maila prosimy wpisać: Konteksty kreatywności.

Czas wystąpienia: 20 min + panel dyskusyjny. Decyzję o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji otrzymają Państwo drogą mailową 6 czerwca 2023 roku.


Aktualizacja:  2023-03-27 10:59:28