Stosunek religii do nauki w świetle współczesnych odkryć w dziedzinie astronomii i genetyki. Perspektywa prawosławna VII Doktorancko-Studenckie Seminarium Naukowe INT US// online// stacjonarnie


MINIONA -

Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytet Szczeciński// online - MS Teams
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem, Instytut Nauk Teologicznych US, Szkoła Doktorska US wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Szkoły Doktorskiej US zaprasza wszystkich doktorantów i studentów do uczestnictwa w VII Doktorancko-Studenckim Seminarium Naukowym pt. „Stosunek religii do nauki w świetle współczesnych odkryć w dziedzinie astronomii i genetyki. Perspektywa prawosławna”.

 

Stacjonarnie:

5 kwietnia 2023, godz. 16:30 

Instytut Nauk Teologicznych US

ul. Pawła VI 2

 

On-line:

MS Teams

 

Gościem i ekspertem seminarium będzie ks. dr Henryk Paprocki – duchowny i teolog prawosławny, filozof i tłumacz, duszpasterz przy kaplicy św. Grzegorza w Warszawie. Spotkanie będzie moderował ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki prof. US, Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych US.

 

Seminarium Naukowe odbędzie się w formule hybrydowej.

 

Obowiązkowe zapisy do 3 kwietnia: 

 

https://tiny.pl/wswq3

 

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia oraz tekst do lektury przed seminarium wraz z nagraniem (przesłane materiały będą podejmowane podczas spotkania) oraz link do wydarzenia on-line.

Za udział w seminarium uczestnicy otrzymują imienny certyfikat.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji: 

https://tiny.pl/wswj1

 

 

 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: 

kaciaryna.bychak@phd.usz.edu.pl 

lukasz.paluch@phd.usz.edu.pl 

 

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie szeroko pojętych badań nad chrześcijaństwem w ujęciu interdyscyplinarnym. Do udziału w Laboratorium zapraszamy zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. 

 

Seminaria Doktorancko-Studenckie w Instytucie Nauk Teologicznych US są jednym z działań w ramach Laboratorium, ich celem jest poszerzenie możliwości metodologicznych doktorantów i studentów teologii oraz innych dyscyplin naukowych, które prowadzą badania nad chrześcijaństwem. Seminaria mają formułę: spotkanie z ekspertem + konwersatorium.

W ramach Laboratorium odbyło się już seminarium naukowe z udziałem:

·      p. prof. Dariusza Kosińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Performatywność w badaniach teologicznych;

·      ks. prof. Mariusza Rosika pt. Krytyka redakcji (Redaktionsgeschichte) i elementy innych metod badań tekstu biblijnego na podstawie wybranych przykładów;

·      p. prof. Jerzego Sojki pt. Interkonfesyjność jako problem metodologii teologicznej;

·      p. prof. Doroty Zdunkiewicz-Jedynak pt. Nie wszyscy tak samo rozumiemy słowa O potrzebie negocjowania znaczeń wyrazów w komunikacji (religijnej);

·      p. prof. Magdaleny Zowczak pt. Ścieżki homo religiosus w odczarowanym świecie. Próba rozpoznania.

·      p. prof. Józefa Majewskiego pt. Tajemnice nauczania Soboru Watykańskiego II o mediach.


Źródło:  https://tiny.pl/wswj1

Aktualizacja:  2023-03-27 13:33:37