Nauczanie [w] antyku. Starożytność w szkole wczoraj i dziś


MINIONA -

Konferencja online (platforma MsTeams)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wiedza jest dla młodych rozsądkiem, dla wiekowych pociechą,
dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą
(Diogenes)

 

Proces kształcenia od zarania dziejów miał znaczący wpływ na rozwój każdego człowieka. Na przestrzeni wieków podlegał licznym ograniczeniom i zmianom, które wyraźnie zapisały się na kartach jego historii. Ważne miejsce zajmowała w nim niewątpliwie nauka o starożytności. Historia, tradycja i kultura antyczna, podobnie jak nauka klasycznych języków obcych, do dziś pozwalają odkrywać tajniki życia starożytnych. Skarbnica wiedzy, jaką są antyczne źródła, wciąż kryje w sobie wiele tajemnic, które czekają na ujawnienie. Oprócz samej nauki o starożytności warto także zwrócić uwagę na liczne motywy antyczne wykorzystywane przez twórców epok późniejszych w literaturze czy sztuce sensu largo, które również znajdują swoje miejsce w dydaktyce. Celem konferencji podjęcie rozważań nad miejscem starożytności w szkole dawniej i dziś. Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień na temat:

- metod nauczania języków klasycznych

- nauczania przedmiotów związanych ze starożytnością na uniwersytecie

- narzędzi edukacyjnych wspomagających nauczanie języków klasycznych (dawniej i współcześnie)

-  miejsca języka łacińskiego i starogreckiego w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i na uniwersytecie (dawniej i współcześnie)

- wykorzystania motywów antycznych w procesie dydaktycznym w ramach innych przedmiotów (język polski, języki nowożytne, historia, filozofia, etyka, nauki o sztuce itp.)

- lekcji i warsztatów terenowych oraz muzealnych w ramach nauczania recepcji kultury antycznej

- procesu kształcenia w starożytności

- szkoły w starożytności (relacja uczeń-nauczyciel, znane szkoły, słynni nauczyciele)

- wykorzystania tekstów autorów antycznych w nauczaniu w epokach późniejszych (np. średniowiecze, renesans, barok, oświecenie)

- antycznej literatury dydaktycznej

- wątków o charakterze dydaktycznym zachowanych w antycznych źródłach

Zachęcamy także do składania własnych propozycji tematycznych.

 

Do udziału w konferencji zachęcamy studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych i naukowych, pracowników sektora kultury oraz wszystkich zainteresowanych w/w tematyką. Zgłoszenia można nadsyłać na adres: edyta.gryksa@us.edu.pl lub mlodzi.klasycy@us.edu.pl do dnia 9 lipca 2023. Dokument zgłoszeniowy powinien zawierać: imię i nazwisko prelegenta, stopień/tytuł naukowy, afiliację (reprezentowany ośrodek nauki lub kultury), adres e-mail, a także tytuł referatu i jego streszczenie (max. 200 słów). Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru prelegentów, którzy wezmą czynny udział w wydarzeniu. Oceny nadesłanych abstraktów dokona Komitet Organizacyjny konferencji we współpracy z Komitetem Naukowym wydarzenia. Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.


Aktualizacja:  2023-06-03