POLISH SCIENTIFIC CONFERENCE NATURE 2023


MINIONA -

Lublin

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się  27 maja 2023 roku. Spotkanie odbędzie się w formie on-line. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji. 

ZASADY UCZESTNICTWA I PREZENTOWANIA PRAC

1. Uczestnikami wygłaszającymi prace podczas konferencji mogą być naukowcy, doktoranci, studenci zajmujący się szeroko pojmowanymi naukami rolniczymi, przyrodniczymi i medycznymi.

2. Prace będą prezentowane w formie: - referatu (15 minut – czas wystąpienia może ulec zmianie), - posteru (w formie pliku jpg).

3. Uczestnicy mogą zgłosić pracę badawczą (oryginalną) lub przeglądową.

4. Prace mogą być prezentowane w języku polskim lub angielskim.

5. W przypadku referatów przewidziana jest ograniczona liczba miejsc. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru najlepszych streszczeń spośród wszystkich nadesłanych prac.

6. Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie Journal of Life and Medical Sciences (ISSN 2353-13-71) – 5 pkt. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW. Publikacja jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy: https://www.naukowcy.org.pl/polish-scientific-conference-nature-2023/


Źródło:  https://www.naukowcy.org.pl/polish-scientific-conference-nature-2023/

Aktualizacja:  2023-04-03