Ksi@żka jest kobietą. Rynek książki (dla) kobiet. Przeszłość – stan obecny - perspektywy 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Raporty branżowe z ostatnich lat pokazują, że pozycja kobiet w różnych obszarach życia społecznego, kulturalnego, politycznego, naukowego czy gospodarczego stale się umacnia. Kobiety odgrywają w nich kluczową rolę: sprawdzają się na najwyższych stanowiskach, efektywnie zarządzają podmiotami gospodarczymi, organizacjami i instytucjami, tworzą i wdrażają innowacyjne rozwiązania branżowe i technologie, stymulują rozwój firm, stanowią inspirację i motywują do efektywniejszych działań.

Szczególnie interesującym tematem dla toczącej się obecnie w sferze publicznej, debaty o parytecie w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn oraz prowadzeniu polityki równości szans w zarobkach, awansach, zajmowaniu stanowisk kierowniczych wydaje się zjawisko feminizacji zawodów związanych z obszarem szeroko rozumianej kultury książki.

Jaki wpływ na kształt branży książkowej mają kobiety? Jaka jest obecnie (i była w przeszłości) sytuacja kobiet w tym obszarze? Jaki odsetek stanowisk kierowniczych na rynku wydawniczo-księgarskim zajmują kobiety? Czy instytucje książki posiadają wewnętrzne polityki równościowe wraz z mechanizmami monitorowania ich implementacji? Czy w Polsce, Europie, na świecie istnieją inicjatywy mające na celu wsparcie karier kobiet w ramach tego sektora?

Poszukując odpowiedzi na te (i inne) pytania, chcemy podczas konferencji skupić się na ustaleniu pozycji kobiet w szeroko rozumianej branży książkowej. Interesuje nas rozpoznanie udziału kobiet w spektrum zawodów związanych z procesami projektowania, tworzenia, publikowania, dystrybuowania, promowania i udostępniania książek. Zawody te reprezentują m.in.: autorki, tłumaczki, ilustratorki, graficzki, wydawczynie, redaktorki, agentki literackie, krytyczki, bibliotekarki, kobiety prowadzące studia graficzne, agencje literackie, hurtownie książek, sieci księgarskie, antykwariaty, aktywnie działające w mediach branżowych, prezeski i członkinie organizacji oraz stowarzyszeń związanych z rynkiem książki i promocją czytania. Równie istotne są dla nas kwestie dotyczące funkcjonowania kobiet jako czytelniczek i konsumentek na rynku książki.

Konferencja ma na celu prezentację stanu badań o aktualnym i historycznym udziale kobiet oraz ich roli w kształtowaniu rynku usług związanych z książką. Zawsze był to sektor wymagający ze względu na dużą konkurencję, zróżnicowane potrzeby czytelniczek i czytelników, podlegający ciągłym zmianom, nie gwarantujący ekonomicznego sukcesu. Jednak kobiety mimo to, zakładały (i nadal zakładają) własne wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biorąc sprawy w „swoje ręce”, stawiają czoła wyzwaniom finansowym, prawnym, technologicznym.

Z naukowego punktu widzenia, istotna jest dla nas perspektywa komunikacyjna i bibliologiczna, ale także kulturowa, społeczna, polityczna, historyczna (m.in. kobiety pionierki i zasłużone w wyżej wymienionych zawodach) i wreszcie literaturoznawcza, pozwalająca na konfrontację z takimi kategoriami pojęciowymi jak „książka/literatura feministyczna”, „książka/literatura kobieca” czy „książka/literatura dla kobiet”.

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień:

  • branża książkowa jako obszar aktywności zawodowej kobiet w perspektywie współczesnej i historycznej;
  • kobiety w instytucjach książki w wymiarze krajowym i światowym;
  • kobiety jako inicjatorki społecznego życia książki i propagatorki czytelnictwa (założycielki klubów książki, czytelni, bibliotek, stowarzyszeń i fundacji proczytelniczych, booktuberki, bookstargamerki, booktokerki, podkasterki, itp.);
  • kobiety jako czytelniczki dawniej i dziś (gusta i preferencje lekturowe, rola kobiet w socjalizacji czytelniczej, kształtowaniu kultury (nie tylko literackiej) i tożsamości narodowej w wymiarze mikro i makro: rodzina vs. społeczeństwo);
  • kobiety jako konsumentki książki;
  • kobiety jako target na rynku wydawniczo-księgarskim (specyfika reklamy i promocji książki dla kobiet, narzędzia marketingu wydawniczego adresowanego do kobiet, itp.);
  • książka dla kobiet (wydawcy, autorzy, marki, gatunki, tematy, architektura i design książki dla dziewcząt i kobiet, itp.);
  • media i internet jako przestrzeń rozpowszechniania i promocji książki dla kobiet; – kobiety rynku książki jako bohaterki narracji medialnych.

Można również zgłaszać tematy własne, wychodzące poza proponowane obszary.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy kultury książki, bibliologów, antropologów i estetyków książki, historyków, komunikologów, medioznawców, socjologów, literaturoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin i profesji, którzy centrum swych rozważań i praktyki zawodowej uczynili książkę i kobiety.

Konferencja odbędzie się zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Językami roboczymi konferencji są polski, ukraiński, angielski.

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł. (200 zł. dla członków PTKS).

Osoba do kontaktu: dr Renata Malesa renata.malesa@mail.umcs.pl

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić do dnia 4 czerwca formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem https://forms.gle/JZvgRc2swNtBzE7c7

Organizatorzy przewidują publikację materiałów pokonferencyjnych w recenzowanej monografii naukowej


Źródło:  https://www.umcs.pl/pl/edycja-3-ksi-zka-jest-kobieta-rynek-ksiazki-dla-kobiet-przeszlosc-stan-obecny-perspektywy-2023-,26627.htm

Aktualizacja:  2023-04-03 10:47:32