II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Homo viator pt. Niebezpieczeństwa podróży


MINIONA -

Akademia Zamojska
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Archiwum Państwowe w Zamościu, Akademia Zamojska oraz Wydawnictwo Akademii Zamojskiej

serdecznie zapraszają do udziału

w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Homo viator

pt. Niebezpieczeństwa podróży,

która odbędzie się w dn. 20-21 X 2023 r. w Zamościu

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy cykl konferencji poświęconych jednemu z ważniejszych i najstarszych motywów naszej kultury. W tym roku dalej pragniemy podążać śladem wędrówek – historycznych, literackich, filozoficznych, rzeczywistych, wyimaginowanych, śladem ludzi, miejsc i znaczeń. Tym razem przedmiotem namysłu stanie się problem niebezpieczeństwa podróży.

Niebezpieczeństwo wpisane jest w wędrówkę od zawsze. Mityczny Odyseusz – archetyp tułacza – przez lata zmagał się z przekleństwem bogów, by wreszcie wrócić do domu. Tyle szczęścia nie miał Ikar. Na kartach Biblii naród wybrany, po wyjściu z niewoli egipskiej, pod przewodnictwem Mojżesza, odbywał długą i trudną podróż przez pustynię nim dotarł do Ziemi Obiecanej. Apostołowie, a potem misjonarze kolejnych wieków, odbywali nierzadko niebezpieczne misje do odległych krajów. Pielgrzymki, nie tylko w średniowieczu, stawiały duże wymagania duchowe, ale niosły też ryzyko w sensie dosłownym. Wielcy odkrywcy podczas swoich pionierskich wypraw walczyli z wieloma przeciwnościami. Dzisiejsi reporterzy, zwłaszcza wojenni, przemierzają różne tereny, mierząc się z zagrożeniami. W czasach nowożytnych autorzy diariuszy, pamiętników, listów odnotowują rozliczne komplikacje, niegodności i groźby utraty nie tylko majątku, ale i życia. Niebezpieczeństwo czyhało ze strony rabusiów, samej natury (ukształtowania terenu czy warunków pogodowych), stanu dróg, epidemii, chorób, także współcześnie podróże nie są wolne od obaw. Każda podróż niesie w sobie potencjalność niebezpieczeństwa.

Temat konferencji jest wielopłaszczyznowy, dlatego zapraszamy historyków, literaturoznawców, historyków sztuki, kulturoznawców, socjologów, geografów i przedstawicieli innych specjalności, którym temat jest bliski. Zapraszamy studentów, doktorantów, doktorów, profesorów, ludzi nauki do miasta idealnego, które nierzadko było i jest celem podróży.   

 

Opłata konferencyjna wynosi 390 zł.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów, służą jednak informacją i pomocą.

Przewidujemy 20 minut na wystąpienie oraz publikację tekstów, które przejdą pozytywnie proces recenzyjny, w czasopiśmie "Facta Simonidis" (70 pkt.).

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 1 IX 2023 r. na adres: homoviator@akademiazamojska.edu.pl

dr Ewelina Lilia Polańska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


Źródło:  https://www.akademiazamojska.edu.pl/pl/news/896-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-homo

Aktualizacja:  2023-04-11 12:54:13