XX ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka Warsztaty Młodych Edytorów


MINIONA -

Dom Pracy Twórczej KUL
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

XX ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Warsztaty Młodych Edytorów odbędzie się w dniach 12–14 maja 2023 roku w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej. W przypadku chęci wzięcia udziału w konferencji przez prelegentów z zagranicy istnieje możliwość wygłoszenia referatu online.

NABÓR ABSTRAKTÓW!

Pliki zawierające imię i nazwisko prelegenta, afiliację, tytuł wstąpienia, tekst abstraktu liczący 200–300 słów oraz 3–5 słów kluczowych prosimy przesyłać na adres: koloedytorow@kul.pl do 29 kwietnia 2023 roku do godziny 23.59.

Czas wystąpienia to 15 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 60 zł.

Dla prelegentów organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, nocleg w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym oraz wyżywienie w dniu konferencji.


Po konferencji możliwe będzie wydanie artykułu w wydawnictwie z listy MEiN (20 punktów).

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów edytorstwa, filologii polskiej, humanistyki cyfrowej, edytorstwa muzycznego, dziennikarstwa i innych nauk humanistycznych, doktorantów, pracowników naukowych oraz osoby zainteresowane tematyką edytorstwa naukowego, typografii, redakcji, grafiki, poligrafii, edycji cyfrowych oraz nowoczesnych rozwiązań w edytorstwie.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Partnerem Wydarzenia jest Fundacja Rozwoju KUL.


Źródło:  https://fb.me/e/3uw3lJ56d

Aktualizacja:  2023-04-22