VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce"


MINIONA -

Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Studenckie Koło Naukowe „Medyk” pragnie serdecznie zaprosić Państwa na VII Ogólnopolską Konferencję studencko-doktorancką „Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce”, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023r. na Wydziale Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jej głównym celem jest szerzenie informacji dotyczących zdrowia oraz zachowań prozdrowotnych.


Podczas konferencji studenci oraz doktoranci będą mieli możliwość zaprezentować własne badania oraz doświadczenia z tematów medycznych i nauk pokrewnych.


Tematyka konferencji obejmuje sekcje:
- Nauki o zdrowiu i nauki medyczne
- Postrerowe
- Inne.

Opłaty: czynny oraz bierny udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenie:
Aby dokonać zgłoszenia czynnego udziału w konferencji należy przesłać formularz karty zgłoszeniowej - https://docs.google.com/document/d/1Jgj6JaP8CRx1ijixh68v4t-tFlkEorhYsAOfpVDsMnU/edit?usp=sharing

ORAZ

przesłać podpisaną i zeskanowaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych - https://docs.google.com/document/d/1ak6WwfWwV58oNiABBkSlgr4xR3hzHqi0z-omajL9qNc/edit?usp=sharing


Na ares email: k.naukowemedyk@gmail.com

Regulamin: https://docs.google.com/document/d/1_p_wR2ShQPUBf8YagC6vzLoo4KxKQecLiG3rRzc25tI/edit?usp=sharing

Przewidywany czas wystąpienia w sesjach referatowych wynosi 10 minut.


Sesje posterowe odbędą się poprzez wyświetlanie posteru w wersji elektronicznej przez około 5 minut.

Liczba zgłoszeń jest ograniczona.

Termin ostatecznego przesyłania zgłoszeń do 31.05.2023r.

Kontakt: k.naukowemedyk@gmail.com


Źródło:  http://-

Aktualizacja:  2023-04-17