IX Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura


MINIONA -

Online, Akademia Mazowiecka w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na IX Międzynarodową Konferencję Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura organizowaną przez Zakład Filologii,Wydział Nauk Humanistycznych i InformatykiAkademii Mazowieckiej w Płocku. Konferencja odbędzie się w dniach 29 maja – 4 czerwca 2023, po raz kolejny stając się forum dla nauczycieli, badaczy, naukowców, a także studentów służącym wymianie poglądów, przemyśleń, prezentacji wyników prowadzonych badań w odniesieniu do różnorodnej problematyki dotyczącej pojawiających się w tytule konferencji języków, literatury, językoznawstwa, kultury. Mamy nadzieję, że jak sugeruje tytuł, wspólnie poszukiwać będziemy nowego, innowacyjnego, a może nawet nieoczekiwanego wymiaru filologii.

Konferencja ta już po raz dziewiąty przyjmie formę online. Artykuły przesłane przez Państwa zostaną zamieszczone na stronie internetowej konferencji www.ndop.mazowiecka.edu.pl i będą tam dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników w terminie 29 maja – 4 czerwca 2023. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma swój login i hasło, które umożliwią mu dostęp do publikowanych artykułów oraz wymianę poglądów i opinii w formie forum dyskusyjnego, znajdującego się pod każdym artykułem. Ponieważ zarówno lektura artykułów, jak i wzięcie udziału w dyskusji będzie możliwe w dowolnym momencie w podanym wyżej okresie, mamy nadzieję, że tego typu forma konferencji będzie dla Państwa dogodna i umożliwi włączenie się w tok konferencji w najbardziej odpowiadającym Państwu terminie.

Zarówno udział w konferencji, jak i prezentacja wystąpień na stronie konferencyjnej są bezpłatne.

Uczestników pragnących w trakcie konferencji zaprezentować referat lub prezentację multimedialną zapraszamy do przesłania na adresa.dlutek@mazowiecka.edu.pl abstraktu zawierającego nie więcej niż 250 słów w języku polskim lub angielskim do dnia 25kwietnia 2023. Na stronie konferencji zostaną umieszczone te wystąpienia, które uzyskają akceptację recenzentów, a o uzyskaniu tejże akceptacji autorzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Wystąpienia zaakceptowane na podstawie abstraktów prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres a.dlutek@mazowiecka.edu.pldo dnia 22 maja 2023. Mogą one mieć formę tekstową w formacie MS Word, nagrania video lub prezentacji PowerPoint z nagranym komentarzem głosowym zapisanej w formacie video. W każdym przypadku prosimy o podanie tytułu referatu, nazwiska/nazwisk autora/autorów oraz afiliacji, a także streszczenia (max. 300 słów). W przypadku materiałów w języku polskim, prosimy także o podanie tytułu i streszczenia w języku angielskim (max. 300 słów). Językiem konferencji będzie język angielski i język polski.

Każdy z uczestników otrzyma elektroniczny certyfikat uczestnictwa, zawierający także informację o zaprezentowaniu referatu.

Planowana jest publikacja wybranych referatów w recenzowanym tomie. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym. Osoby zainteresowane publikacją prosimy o zaznaczeniu tego faktu w formularzu zgłoszeniowym (informacja o charakterze orientacyjnym dla organizatorów).

Poniżej podajemy jedynie przykładowe zakresy tematyczne, których mogą dotyczyć referaty prezentujące nowe, innowacyjne spojrzenie na omawiane zagadnienia:

 • akwizycja języka

 • analiza językoznawcza

 • analiza literaturoznawcza

 • aspekty kulturowe

 • autonomia studenta

 • badania korpusowe

 • język a rynek pracy

 • język we współczesnym świecie

 • najnowsze teorie nauczania języka

 • gramatyka przyjazna uczącemu się (w tym zagadnienia dotyczące czasowników frazowych)

 • nowe spojrzenie na tradycyjne zagadnienia metodyczne

 • pragmatyka

 • programy nauczania

 • psycholingwistyka

 • rola elementów kultury w rozwoju języka

 • rozwój języka

 • semantyka

 • socjolingwistyka

 • translatoryka

 • nowe technologie w badaniach i nauczaniu

 • uczenie się języka, itp.

Komitet naukowy:

Prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, Polska)

Prof. dr hab. Anna Bączkowska (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. dr hab. Agnieszka Kaleta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska)

Prof. dr hab. Andrzej Kansy (Akademia Mazowiecka w Płocku, Polska)

Prof. dr hab. Przemysław Krakowian (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Prof. dr hab. Michał Nowosielski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Prof. dr hab. Hanna Pułaczewska (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Prof. dr hab. Waldemar Skrzypczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Komitet organizacyjny:

dr Agnieszka Rumianowska – Dziekan WNHI, Akademia Mazowiecka w Płocku, Polska

dr Agnieszka Głowala – Prodziekan WNHI, Akademia Mazowiecka w Płocku, Polska

dr Aneta Dłutek – organizator, Zakładu Filologii WNHI, Akademia Mazowiecka w Płocku, Polska

mgr inż. Piotr Felczak – obsługa techniczna

Ważne daty:

Zgłoszenie udziału – do 22.05.2023 (formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji)

Przesłanie abstraktu (do 250 słów) – do 25.04.2023

Informacja o przyjęciu propozycji referatu – do 27.04.2023

Przesłanie referatu – do 22.05.2023

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy przesyłać na adres a.dlutek@mazowiecka.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy.

Komitet Organizacyjny


Źródło:  http://www.ndop.mazowiecka.edu.pl

Aktualizacja:  2023-04-18 10:29:59