Przez otwarte okno. Spotkania humanistyczne


MINIONA -

Wrocław

Na konferencję naukową „Przez otwarte okno. Spotkania humanistyczne" serdecznie zapraszają doktorantki i doktoranci Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

„Pod każdym względem jest bowiem okno symbolem dręczących człowieka sprzeczności, jego rozterek dotyczących granic wolności, typowo ludzkiego być albo nie być, chcieć i bać się, wabić i nie dopuszczać do siebie, kochać i nie pozwalać być kochanym”– słowa Elżbiety Wierzbickiej-Piotrkowskiej mogą stanowić punkt wyjścia do wygłaszanych podczas konferencji refleksji. Otwieranie okna traktujemy także jako próbę skierowania się w stronę nowych idei, nowatorskich koncepcji oraz niesztampowych propozycji badawczych, które przysłużyłyby się do rozwoju dyskursu związanego z językoznawstwem, literaturoznawstwem oraz nauką o komunikacji społecznej i mediach. Zachęcamy do zgłaszania propozycji zainspirowanych otwieraniem się na nowe pomysły w humanistyce – celem organizujących konferencję jest wpuszczenie do świata nauki odrobiny świeżego powietrza.

Jak można rozumieć zaproponowany temat? Oto kilka przykładów:

- dzieła kultury jako okna na społeczeństwa,

- rozszerzanie przestrzeni badawczej,

- okna wirtualne, media i social media,

- przekraczanie granic, zmiany i rozwój,

- codzienność oczami zewnętrznego obserwatora,

- metafory przestrzenne,

- język oknem na świat,

- zamykanie/otwieranie się na nowe perspektywy metodologiczne,

- okno na pejzaż literacki,

- zerkanie przez okno na przeszłość, teraźniejszość bądź przyszłość,

- zaglądanie w kierunku popkultury,

- komunikacja oczami nadawcy i adresata,

- obserwacja innych kultur, krajów czy języków.

Jesteśmy również otwarci na inne propozycje i autorskie interpretacje zaproponowanego tematu. Sugerujemy, by zgłaszane przez Państwa propozycje wywodziły się z językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach lub oscylowały wokół tych dziedzin. Z przyjemnością wysłuchamy referatów umiejscowionych na pograniczach różnych filologii, glottodydaktyki, pedagogiki, przekładoznawstwa, komunikacji wizerunkowej, publikowania sieciowego, bibliotekoznawstwa czy komparatystyki. Mamy nadzieję, że pojawiające się w tytule okno zachęci uczestników i uczestniczki do interdyscyplinarnych poszukiwań. 

Przewidywany czas wystąpienia to 15 minut.

Propozycje referatów wraz z abstraktami (250-300 słów) prosimy przesyłać do 14.05.2023 r. za pomocą formularza on-line: https://forms.gle/qmsnZrrrvxgq2KPe9

Komitet organizacyjny poinformuje o przyjęciu zgłoszenia do 21.05.2023 r.

Planujemy publikację w punktowanym czasopiśmie naukowym artykułów pokonferencyjnych, które pomyślnie przejdą proces recenzyjny (double-blind peer review). Termin przesyłania tekstów do publikacji mija 30.06.2023 r.

Konferencja odbędzie się w budynku Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zostanie przeprowadzona w trybie hybrydowym, zachęcamy jednak do udziału w formie stacjonarnej.

Adres e-mail do korespondencji: konferencja.okno.uwr@gmail.com

Zapraszamy także na stronę wydarzenia: https://www.facebook.com/konferencja.okno.uwr

Źródło cytatu:  E. Wierzbicka-Piotrkowska, Okno w języku i w kulturze, czyli jedno słowo, dwie metody opisu i trzy interpretacje w: Odkrywanie słowa – historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 202.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/642049521080287/

Aktualizacja:  2023-04-20 09:28:06