Ogólnopolska konferencja naukowa „Czym była podróż kiedyś? Poznawanie przestrzeni w literaturze od renesansu do międzywojnia”


MINIONA -

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską, Akademickie Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk oraz Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Czym była podróż kiedyś? Poznawanie przestrzeni w literaturze od renesansu do międzywojnia”, która odbędzie się 14-15 września 2023 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Proponowany zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych:

·  wieloaspektowa analiza literatury związanej z podróżą, np. relacji z podróży, dzienników z podróży, powieści podróżniczych, podróży wyobrażonych, etc.

·  wpływ podróży na zmianę postawy autora na płaszczyźnie kulturowej, ideologicznej, osobowościowej i twórczej,

·  literatura jako dokument ewolucji postrzegania przestrzeni (rozwój regionu oraz kształtowanie wyobrażeń na jego temat, m.in. geografia wyobrażona),

·  analiza intertekstualnych powiązań między literaturą oraz innymi tekstami kultury w kontekście podróży i poznawania przestrzeni.

Konferencja skupiać się będzie na źródłach pochodzących z okresu od renesansu do międzywojnia.

Zaznaczamy, że wskazany wybór problemów badawczych to tylko propozycje. Wobec tego zachęcamy Państwa do zgłaszania także innych zagadnień, które wiążą się z podaną tematyką.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:
konferencja.podroz.literatura@gmail.com

Na podany adres prosimy przesłać dokument (.doc, .docx, .pdf), zatytułowany według schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (maks. 600 słów);
• notę biograficzną (maks. 80 słów), w tym aktualną afiliację i tytuł naukowy,
• numer telefonu oraz e-mail.

Ostateczny termin nadsyłania tematów wystąpień oraz abstraktów mija 15 lipca 2023 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną wygłoszone w trakcie konferencji naukowej. Udział w niej jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony tydzień przed datą jej rozpoczęcia. Każde wystąpienie będzie trwało około 20 minut.

Zachęcamy zarówno do udziału czynnego, jak i biernego.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ewa Grzęda, prof. UWr

dr hab. Dariusz Dybek

dr hab. Aleksandra Oszczęda

mgr Maria Kościelniak-Woźniak

mgr Anna Maciejewska

mgr Aleksandra Gintowt

mgr Agnieszka Żurek


Źródło:  https://www.facebook.com/events/270968702142221/

Aktualizacja:  2023-07-01