Ogólnopolska konferencja naukowa „Zabawy, gry, zabawki i gadżety. Perspektywy kulturowe, społeczne, historyczne”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Nie od dziś wiadomo, że elementem kulturowym i jednocześnie składnikiem funkcjonowania są zabawy i gry (nie tylko przeznaczone przecież dla dzieci), jak również wiążące się z tym przedmioty – traktowane zarówno jako przedmiot użytku codziennego, jak i artefakt, rzecz cenna pod względem emocjonalnym, choć też np. kolekcjonerskim. Wszystkie te aspekty tworzą bardzo zróżnicowany i bogaty pod względem poznawczym przedmiot namysłu. Dlatego organizatorzy konferencji proponują np. takie zagadnienia, jak:

·         zabawy i gry w kontekście kulturowym;

·         zabawy i gry w perspektywie społecznej;

·         historia zabaw i gier;

·         zabawki a historia;

·         zabawki, zabawy i gry w literaturze, filmie, serialach, sztukach pięknych etc.;

·         niebezpieczne zabawy i zabawki;

·         gry i zabawy dla dzieci, młodzieży, dorosłych;

·         tradycja i folklor;

·         współczesność i gadżety; przedmioty uwielbienia;

·         psychologia;

·         pedagogika;

·         zabawy, gry i zabawki edukacyjne;

·         media i social media;

·         przemysł, produkcja, kampanie marketingowe etc.;

·         słynne zabawki i gry;

·         ekonomia;

·         prawa autorskie, franczyzy etc.;

·         kultowe i najsłynniejsze zabawki;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: zabawki.ekonferencja@gmail.com mija 15 czerwca 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://www.zabawkiekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-05-08 13:45:10