Ogólnopolska konferencja naukowa „Samotność, wykluczenie, izolacja”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Istotnym tematem ludzkiej rzeczywistości jest kwestia samotności, poczucia wykluczenia, izolacji czy dążenie do samoizolacji. Problematykę tę porusza się często w przestrzeni dyskursu publicznego, ale i jednostkowego, jako aspekt związany z uwarunkowaniami cywilizacyjnymi, emocjonalnym samopoczuciem jednostek, wreszcie tematem rozważań o charakterze kulturowym, filozoficznym, psychologicznym, socjologicznym. Tak duża różnorodność zakresów wymienionych w tytule konferencji zjawisk sprzyja naukowej introspekcji. Wobec tego organizatorzy konferencji gorąco zachęcają do przyjrzenia się takim zagadnieniom, jak choćby:

·         samotność, izolacja, wykluczenie jako temat kulturowy (literatura, film, serial, komiks, sztuki plastyczne etc.)’

·         społeczny wymiar wykluczenia czy izolacji;

·         izolacja przymusowa;

·         psychologia;

·         zjawiska społeczne;

·         filozofia;

·         pedagogika;

·         szkoła i edukacja a wykluczenie;

·         dyskryminacja;

·         wykluczenie zawodowe;

·         rodzina a wykluczenie;

·         historia;

·         wygnanie, zesłanie, oddalenie;

·         doświadczenia pandemii;

·         choroba, niepełnosprawność;

·         wiek a samotność, wykluczenie, izolacja;

·         wykluczenie ekonomiczne;

·         doświadczenia jednostkowe;

·         wykluczone zbiorowości;

·         samotność jako wybór;

·         media, social media;

·         izolacja społeczna.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: swi.ekonferencja@gmail.com mija 4 czerwca 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://www.swikonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-05-08