Ogólnopolska konferencja naukowa „Dziedzictwo, sukcesja, spuścizna. Perspektywy, dyskursy, realia, kultura”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W dyskursie publicznym, medialnym, także sferze edukacyjnej pojęcie „dziedzictwa”, w tym także tego kulturowego lub narodowościowego ma wysoką frekwencję. W jaki sposób jednak pojmowanie tych kwestii znamienne jest dla żyjących współcześnie, a jak postrzegane były one w przeszłości? W jaki sposób odbierają je jednostki? Jak widzi się to w perspektywie rodzinnej, a jak szkolnej chociażby. Jak ważne są instytucje podtrzymujące pamięć o przeszłości? Jak kształtują ów obraz media, social media etc.? W jaki sposób funkcjonowało i funkcjonuje pojęcie dziedzictwa rozumianego w rozmaitych dyskursach? Dlatego organizatorzy konferencji chcieliby zaprosić do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad:

·         dziedzictwo, sukcesja, spuścizna w ujęciu kulturowym i kulturowych reprezentacjach (literatura, film, serial, komiks, sztuki plastyczne, muzyka, gry etc.);

·         historia;

·         edukacja i pedagogika;

·         wartości moralne, etyka;

·         media i social media;

·         psychologia;

·         socjologia;

·         filozofia;

·         prawo;

·         polityka i dziedzictwo polityczne;

·         spadki, majątki, dobra rodzinne, materialne;

·         imperia finansowe;

·         aspekt narodowościowy;

·         architektura;

·         rzemiosło;

·         technologia;

·         gałęzie nauki;

·         ekologia;

·         przedmioty, artefakty, wyroby;

·         dziedzictwo symboliczne;

·         religia;

·         mitologia;

·         perspektywa jednostki i perspektywa rodziny;

·         biografie i autobiografie;

·         genealogia.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono-lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres sip.ekonferencja@gmail.com mija 14 lipca 2023 roku. Na

podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopism.


Źródło:  http://dziedzictwoekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-05-08 14:17:54