Ogólnopolska konferencja naukowa " #jakżyć? Żywot człowieka współczesnego - zjawiska, przemiany, kryzysy, obyczajowość"


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ostatnie lata obfitują w zmiany wywołane rosnącą świadomością zarówno potrzeby dostosowania do nowych warunków istnienia w świecie, lecz także wywoływane są okolicznościami wpływającymi w ogromnym stopniu na sposób odbierania, przeżywania, doświadczania i oglądu świata. Człowiek współczesny musi nadążać za strumieniem informacyjnym, musi też podejmować próby zrozumienia aktualnych zjawisk, które zachodzą w dużym tempie. Na ile przeciętna jednostka jest w stanie podołać wyzwaniom współczesności, pojąć czy choćby dostrzec zjawiska i – nierzadko – rewolucyjne zmiany cechujące dynamikę nowoczesności. Organizatorzy konferencji zachęcają wobec tego do podjęcia refleksji m.in. nad:

·          cancel culture;

·          ruch #MeToo

·          media, social media;

·          memy;

·          współczesne dziennikarstwo;

·          feminizm;

·          tzw. poprawności polityczna;

·          działania kulturowe;

·          cenzura treści dawnych uznanych obecnie za niestosowne (np. przekłady, motywy literackie, tytuły etc.);

·          motywy przemian obecne w sztuce – film, serial, literatura, komiks, gry, muzyka etc.;

·          AI, sztuczna inteligencja, boty etc.;

·          działania polityczne;

·          ekonomia;

·          architektura i kprojektowanie ktjaobrazu;

·          reklama;

·          turystyka;

·          prawo;

·          psychologia;

·          bezpieczeństwo państwowe, terroryzm, cyberterroryzm etc;

·          prawa obywatelskie;

·          działalność obywatelska;

·          środowisko pracy i zatrudnienie;

·          wychowanie i edukacja;

·          religia i religijność;

·          język przemian;

·          obyczajowość – kwestie wypada/ nie wypada;

·          przemiany w obrębie humoru, żartów;

·          od akceptacji do buntu;

·          perspektywa osób w różnym wieku;

·          dynamika relacji społecznych;

·          kulinaria, diety;

·          aktywność fizyczna;

·          moda i uroda;

·          rozliczenie z przeszłością;

·          ruchy, manifesty, działania na rzecz przemian;

·          ekologia.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono-lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres uom.ekonferencja@gmail.com mija 20 czerwca 2023 roku. Na

podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopism. Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:


Źródło:  https://jakzyckonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-05-17 12:43:57