III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy prawa i ekonomii"


MINIONA -

Online (Microsoft Teams)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne problemy prawa i ekonomii".


➡️ KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 25 listopada 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na niedzielę 26 listopada 2023.


➡️️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Założeniem konferencji jest omówienie aktualnych zagadnień z zakresu prawa i ekonomii.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• prawne i społeczno-gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę
• prawo do godnego życia
• globalizacja – wyzwania i aktualne trendy
• gospodarcze skutki pandemii COVID-19
• recesja i spowolnienie gospodarcze
• kraje BRICS oraz wyzwania, które stoją przed wschodzącymi gospodarkami rynkowymi
• polityka pieniężna w XXI wieku
• regulacje sektora bankowego
• globalne ubóstwo i nierówności
• wyczerpywanie się zasobów naturalnych i poszukiwanie nowych źródeł energii
• problemy prawne i ekonomiczne rynków pracy w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i na świecie
• społeczne, polityczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, Europie i reszcie świata
• i wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Uwaga: wystąpienia nie muszą mieć charakteru komparatystycznego – prelegenci mogą poruszać zagadnienia dotyczące tylko *jednego* z wybranych obszarów.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


➡️DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


➡️JĘZYKI KONFERENCJI
Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:
• Polski
• Angielski
• Ukraiński

Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.


➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• adw. dr Adrian Rycerski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; Kancelaria SMMLegal) – Członek Komitetu Naukowego
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks Law Firm, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego
• dr Lilya Kurii (Center For American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członkini Komitetu Naukowego
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Członkini Komitetu Naukowego


➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/JU1XTCmWoBkXjoqa7

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 15 listopada 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

- Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
- Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 16 listopada 2023 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 19 listopada 2023 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na Konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/vMMCRUc1bhNuhZgR9

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 19 listopada 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 22 listopada 2023 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty – nie oczekujemy opłaty "w ciemno").


➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 179 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (powszechnie uznawany i równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 209 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje:
• 99 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 129 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.


Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. "Współczesne problemy prawa i ekonomii"

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w Konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin


➡️PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora naukowego Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!


Źródło:  https://fb.me/e/3zctNtyAO

Aktualizacja:  2023-05-20 13:46:21