OTWARTA KONFERENCJA NAUKOWA "JAPOŃSKIE FASCYNACJE WROCŁAWSKIEGO ŚRODOWISKA NAUKOWO-ARTYSTYCZNEGO 2"


MINIONA -

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

PROGRAM

 

CZĘŚĆ NAUKOWA

 

11:30-12:00 dyrektor ISKŚiO ds. studiów azjatyckich i rozwoju

prof. dr hab. Gościwit Malinowski,

dyrektor SJAiO UWr

dr hab. Przemysław Szczurek prof. UWr

oraz

dr Karolina Kalita i dr Takaharu Uesugi SJAiO UWr

Przywitanie Gości i otwarcie imprezy

 

Wykłady

 

Panel 1. Najdawniejsze czasy. Początki cywilizacji / Antropologia i historia

 

1.     12:00-12:30 dr Karolina Kalita (SJAiO UWr) -

Cechy antropometryczne jōmonjin i yayoijin a ideały piękna we współczesnej Japonii

2.    12:30-13:00 dr Takaharu Uesugi (SJAiO UWr) -

Civilization achievements of the Yayoi Period

3.    13:00-13:30 prof. dr hab. Gościwit Malinowski (UWr) –

Konfederacja Xianbei (*Särpi, jap. Senpi) i początki Okresu Kofun

 

13:30-14:00 Przerwa

 

Panel 2. Od najdawniejszych czasów po współczesność. Ulotność ludzkiej egzystencji / Antropologia, literatura i sztuka

 

4.    14:00-14:30 dr Monika Szyszka (SJAiO UWr/Pracownia j. japońskiego Matsumi) -

Hakanashi, czyli poczucie ulotności ludzkiej egzystencji odnotowane w japońskiej literaturze klasycznej

5.    14:30-15:00 dr Karolina Kalita (SJAiO UWr) -

Rytuały pogrzebowe we współczesnej Japonii

 

15:00-15:15 Przerwa

 

6.    15:15-15:45 dr hab. Przemysław Pintal prof. ASP (ASP) -

Asceza i nadmiar. Wpływ tradycyjnej, japońskiej grafiki i rysunku na współczesną, japońską sztukę

 

7.     15:45-16:15 mgr Yoshio Koyama (SJO UE) -

Introduction to Japanese yōkai

 

16:15-16:30 Przerwa

 

Panel 3 Od najdawniejszych czasów po współczesność. Muzyka i sport

 

8.    16:30-17:00 mgr Joanna Kwapień (SJAiO UWr) –

Tradycyjne, japońskie instrumenty muzyczne

9.    17:00-17:30 dr Mirosława Cylkowska-Nowak (UM im. K. Marcinkowskiego) -

 Muzykoterapia w Japonii

10.  17:30-18:00 Przemysław Błaszczak (Instytut im. J. Grotowskiego/Studio Kokyū) -

Aikido w treningu performera

 

18:00-18:30 Przerwa

 

Panel 4. Współczesne czasy. Relacje międzynarodowe / Polityka i ekonomia

 

11.    18:00-18:30 dr Takaharu Uesugi (SJAiO UWr) –

Sino-Japanese territorial disputes and political relations

12.    18:30-19:00 dr Po-Kai Fang (SJAiO UWr) –

Japan's economic dilemma behind strained China-Taiwan relations for Japan

13.    19:00-19:30 Misaki Kimato, Sakura Masaki, Satowa Tsubouchi (UWr/UE)

under supervision of dr Po-Kai Fang –

Disparity in wages between regular and non-regular workers in Japanese labor market

 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

 

19:30-20:30

 

Wystawy sztuki współczesnej inspirowanej japońską kulturą

 

1. mgr inż. Monika Kocielska (ASP) - Hanamachi - Miasto Kwiatów

2. dr hab. Przemysław Pintal prof. ASP (ASP) - Yōkai - rysunki z pogranicza

 

Wystawa przedmiotów codziennego użytku

 

Projekcja filmu animowanego

 

Heisei tanuki gassen pom poko (Szopy w natarciu),

Ghibili 1994

 

20:30 dr Karolina Kalita i dr Takaharu Uesugi SJAiO UWr

Zamknięcie imprezy i pożegnanie Gości


Źródło:  https://www.sjao.uni.wroc.pl/2023-05-22-zaproszenie-na-konferencj%C4%99/, https://www.facebook.com/SzkolaJezykowAntycznychIOrientalnychUWr

Aktualizacja:  2023-05-22