Marketing-Rozwój-Jakość


MINIONA -

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

MARKETING, w jego podstawowej odmianie, odpowiada na potrzeby klientów, a w szerszym kontekście, na problemy współczesnego świata. Poprzez odpowiedzialne działania może przyczyniać się do rozwoju nie tylko przedsiębiorstw, ale także społeczeństw w ujęciu tak lokalnym, jak i globalnym, a także podnosić jakość ich życia.

ROZWÓJ kojarzony jest z rozbudową, zwiększaniem zysków i wpływów przedsiębiorstwa oraz rozwojem otoczenia. Należy jednak dostrzec potrzebę odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, nie tylko w ujęciu globalnym, ale także w mikro skali. Dzieje się tak, m.in. w firmach rodzinnych, które borykają się ze zrównoważeniem rozwoju sfery biznesowej i rodzinnej w perspektywie sukcesji.

JAKOŚĆ Platon określał jako „pewien stopień doskonałości”. Obecnie mówi się raczej o dążeniu do doskonałości, jako że jakość to jeden z istotnych czynników uwzględnianych w działaniach marketingowych i prorozwojowych. Odpowiedzialne dążenie do poprawy jakości staje się koniecznością na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach.

Podczas konferencji "Marketing-Rozwój-Jakość":

  • w obszarze marketingu uwagę skierujemy na odpowiedzialność informacji marketingowej;
  • w obszarze odpowiedzialnego rozwoju odniesiemy się do specyfiki firm rodzinnych dotyczącej długowieczności firm i transferu międzypokoleniowego,
  • w obszarze jakości przyjrzymy się jakości wewnętrznych procesów zarządzania, również w obszarze zarządzania kompetencjami.

Problemy w tych trzech obszarach będą dyskutowane w perspektywie teoretycznej i empirycznej, deskryptywnej i metodycznej.

Podczas konferencji zorganizowane będzie również seminarium rozwoju artykułów ‘Paper Development CID Group Seminar*’, którego celem jest wsparcie Autorów prezentowanych prac naukowych w dalszym doskonaleniu artykułów z zamierzeniem ich opublikowania w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Podczas CID Seminar w dyskusji będą uczestniczyć doświadczeni naukowcy o uznanym dorobku, w tym członkowie rad programowych tego typu czasopism.

Program konferencji dostępny jest na stronie: https://konferencjamrj.put.poznan.pl/program/

Rejestracja: https://konferencjamrj.put.poznan.pl/rejestracja/

Organizator: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Zapraszamy do udziału!


Źródło:  https://konferencjamrj.put.poznan.pl

Aktualizacja:  2023-05-26 12:42:26