Modern Lawyer's Conference "Law and Technology in the 21st Century"


MINIONA -

Online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo, Center for American Studies oraz Center for European Studies mają zaszczyt zaprosić do udziału w II edycji “Modern Lawyer's Conference: Law and Technology in the 21st Century”.

Wystąpienia eksperckie (Keynote Speeches) w ramach konferencji zostaną wygłoszone przez profesorów prawa, praktykujących prawników i przedsiębiorców technologicznych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek i sobotę 22-23 września 2023 r. online na platformie Zoom.W piątek 22 września 2023 r. konferencja odbędzie się w godzinach 17:00-21:00.

W sobotę 23 września 2023 r. konferencja odbędzie się w godzinach 9:00-14:00.

Keynote Speakerzy – wybitni profesorowie prawa i adwokaci ze Stanów Zjednoczonych – swoje prezentacje przedstawią w piątek między godz. 17:00 a 21:00.


CHEGO DOTYCHY KONFERENCJA?


Głównym celem konferencji jest omówienie kluczowych współczesnych trendów ze styku prawa i technologii.


Podczas konferencji prelegenci poruszą takie tematy jak:

1. Sztuczna inteligencja
2. Prywatność danych i ochrona danych osobowych: prawo, propozycje zmian, zagadnienia compliance
3. Big Data oraz giganci technologiczni a prawo
4. Chmura internetowa (the cloud)
5. Transfery i transakcje technologiczne
6. Własność intelektualna w erze cyfrowej
7. Międzynarodowe transakcje handlowe – perspektywy po pandemii COVID-19
8. Trendy w handlu elektronicznym – prawo, polityka, compliance
9. Cyberbezpieczeństwo: prawo, propozycje zmian, zagadnienia compliance
10. Internetowe rozstrzyganie sporów: nowy trend w prawie

Część wystąpień będzie miała charakter interdyscyplinarny, łączący różne obszary prawniczej praktyki (np. sztuczna inteligencja a e-commerce, cyberbezpieczeństwo i prawo do prywatności, regulacje prawne Web3 i kryptowalut, NFT i finansowanie venture capital). Poruszymy również tematy dotykające tylko *jednej* z wymienionych dyscyplin.


DLA KOGO?
• Prelegentami konferencji (obok Keynote Speakerów) mogą zostać prawnicy-praktycy pracujący w obszarze prawa i technologii oraz młodzi i doświadczeni naukowcy prowadzący badania w omawianych dziedzinach. Studentów, doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych prawem i technologią zapraszamy do aktywnego uczestnictwa jako prelegentów.
• Uczestnicy bierni nie muszą posiadać żadnych konkretnych kwalifikacji, aby zarejestrować się i wysłuchać konferencji.


PRELENGENCI KONFERENCJI?
Eksperci ze Stanów Zjednoczonych (Keynote Speakers) wystąpią wystąpią w piątek 22 września w godzinach 17:00-21:00.Kolejność prezentacji jest następująca:

– Susanna Frederick Fischer (profesor prawa na CUA Columbus School of Law; absolwentka Oxford, Princeton i Virginia Law School)

IP Ownership of AI and Computer Generated Inventions and Works

– Tytus Cytowski (polsko-amerykański prawnik zajmujący się technologią i założyciel kancelarii Cytowski & Partners; absolwent Harvard Law School)

AI to Regulate or Not to Regulate! That is the Question. Case Study of AI Voice Cloning

– Richard Bales (profesor prawa na Ohio Northern University; absolwent Cornell Law School)

Using ChatGPT to Help Draft Labor/Employment Documents

– David Opderbeck (profesor prawa i dyrektor Gibbons Institute of Law, Science & Technology oraz Institute for Privacy Protection w Seton Hall Law School; absolwent New York University)

Copyright Issues in Artificial Intelligence Training Data

– James Cooper (Dyrektor International Legal Studies i profesor prawa na California Western School of Law; absolwent Cambridge University; adwokat; delegat rządu USA ds. własności intelektualnej i handlu do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej)

Central Bank Digital Currencies

– Kashyap Kompella (Wielokrotnie nagradzany analityk branżowy, autor bestsellerów, edukator i doradca w zakresie nowych technologii oraz CEO RPA 2 AI Research – firmy zajmującej się doradztwem technologicznym i analityką danych)

The Artificial Intelligence Imperative for Lawyers


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Dyrektor ds. Akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu.
• adw. dr Adrian Rycerski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; kancelaria SMMLegal).
• dr Lilya Kurii (Country Director Center For American Studies Ukraine wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu.

UCZENICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/XJcNnpf56U5VuEo2A

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 12 września 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru abstraktów.

Wyniki selekcji abstraktów zostaną ogłoszone do 14 września 2023 r.

2. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 16 września 2023 roku.

Abstrakty i wystąpienia muszą być w języku angielskim.

➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/d2M75o3bBXJspo7U6

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 15 września 2023 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

2. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 17 września 2023 roku.

Będziesz mieć możliwość zapoznania się z finalnym programem konferencji przed wniesieniem opłaty.

OPŁATA ZA UCZENICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 229 zł / 50 euro – certyfikat cyfrowy (PDF do samodzielnego wydruku z podpisami cyfrowymi członków Komitetu Naukowego) przesłany pocztą elektroniczną (powszechnie uznawany odpowiednik tradycyjnego certyfikatu).
– ALBO –
• 249 zł / 55 euro – certyfikat tradycyjny wysyłane pocztą.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE

(SŁUCHACZE) – 2 opcje:
• 129 PLN / 30 euro – certyfikat cyfrowy (PDF do samodzielnego wydruku z podpisami cyfrowymi członków Komitetu Naukowego) przesłany pocztą elektroniczną (powszechnie uznawany odpowiednik tradycyjnego certyfikatu).
– ALBO –
• 159 PLN / 35 euro – certyfikat tradycyjny wysyłane pocztą.


Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Modern Lawyer’s Conference”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCIJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia, sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłamy pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na nadchodzące październikowe terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy, by dostarczyć je Państwu szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt w języku angielskim z Koordynatorką Konferencji, dr Liliią Kurii, pod adresem kurii@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!


Źródło:  https://cfasofficial.com/

Aktualizacja:  2023-06-05