I Konferencja Naukowa “ESG. Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki”


MINIONA -

SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Konferencji Naukowej “ESG. Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki”.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 października 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierowany przez prof. dr hab. Gabriela Główkę.

W ramach naszej konferencji chcemy stworzyć forum do wymiany wiedzy i doświadczenia zarówno dla środowiska naukowego, jak i przedstawicieli biznesu.

Rejestracja 

formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.sgh.waw.pl/konferencja-esg-zrownowazona-transformacja.

 

Ważne terminy

Udział z referatem

31 sierpnia 2023 – zakończenie rejestracji dla naukowców

7 września 2023 – potwierdzenie przyjęcia referatu

15 września 2023 – ostateczny termin na dokonanie opłaty oraz przesłanie artykułu

 

Udział bez referatu

1 września 2023 – zakończenie rejestracji

15 września 2023 – ostateczny termin dokonania wpłaty

 

Dla uczestników spoza środowiska akademickiego

1 września 2023 – zakończenie rejestracji

15 września 2023 – termin dokonania wpłaty

Możliwości publikacyjne

Przygotowaliśmy szeroką ofertę możliwości publikacji artykułów zgłoszonych na Konferencję w renomowanych czasopismach.

 • "Central European Management Journal" - 100 pkt. wg wykazu MEiN
 • "Economics and Environment" - 100 pkt.
 • "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation" - 100 pkt.
 • "Ekonomia i Prawo. Economics and Law" - 70 pkt.
 • "LogForum" - 70 pkt.
 • "Real Estate Management and Valuation" - 70 pkt.
 • "E-mentor" - 40 pkt.
 • "Financial Sciences. Nauki o Finansach Journal" - 40 pkt.
 • "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" - 40 pkt. (dedykowany konferencji nr 4/2023)
 • "Marketing i Rynek" - 40 pkt.
 • "Urban Development Issues" - 40 pkt. 

Adresaci Konferencji

Do udziału w Konferencji zapraszamy członków środowiska akademickiego i biznesowego zainteresowanych między innymi:

 • zrównoważonym rozwojem gospodarki, przedsiębiorstw i rynków finansowych, jednostek samorządu terytorialnego,
 • społeczną odpowiedzialnością organizacji (CSR),
 • pomiarem zrównoważoności prowadzonej działalności,
 • sprawozdawczością niefinansową/w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • wpływem ESG na dostępność, koszt kapitału, wycenę wartości przedsiębiorstwa, perspektywy jego rozwoju
 • wpływem ESG na politykę przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim,
 • wpływem ESG na zrównoważone budownictwo, a także na wycenę nieruchomości. 

 

Szczegółowa lista proponowanych zagadnień dostępna jest również na stronie Konferencji: 

https://www.sgh.waw.pl/konferencja-esg-zrownowazona-transformacja.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji,

dr Anna Grygiel-Tomaszewska, przewodnicząca


Źródło:  https://www.sgh.waw.pl/konferencja-esg-zrownowazona-transformacja

Aktualizacja:  2023-07-10