IV Ogólnopolski Kongres Europeistyki "Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej w dobie kryzysów"


MINIONA -

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Motywem przewodnim Kongresu będzie próba odpowiedzi na pytanie Jaka Europa? Refleksja o przyszłości kontynentu i samej Unii Europejskiej dotyczy zarówno tego, jakiej Europy chcą Europejczycy i jak zreformować polityki i instytucje UE, by odpowiadały na globalne wyzwania.

Jak pokazała Konferencja o Przyszłości Europy - brak jest jednej odpowiedzi na tak postawione pytania – stąd zwracamy uwagę, że w procesie integracji europejskiej występują różne napięcia, które w ostatnich latach przyjęły na przykład formę Brexitu, czy też kwestionowania procesów integracyjnych przez partie populistyczne w wielu państwach Starego Kontynentu. 

W związku z tak zróżnicowaną i złożoną problematyką, do uczestnictwa w IV Kongresie Europeistyki zapraszamy badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe: politologów, ekonomistów, prawników, socjologów, historyków, filozofów, badaczy kultury europejskiej czy stosunków międzynarodowych. Punktem wspólnym zainteresowań badawczych powinny być procesy i zjawiska związane ze współczesną Europą, zarówno w ujęciu międzynarodowym, państwowym, regionalnym a także lokalnym. Uważamy bowiem, że integracja (i dezintegracja) europejska dokonuje się i jest zauważalna w wielu wymiarach; równocześnie biorą w niej udział różni aktorzy: państwa, społeczeństwa, partie polityczne, grupy interesu, czy aktorzy regionalni i lokalni. Podkreślamy, iż naszym celem nie jest ograniczanie debaty wyłącznie do Unii Europejskiej. Wynika to m.in. z faktu, że proces integracji kontynentu oddziałuje na sąsiadów, w wielu przypadkach stwarzając im możliwość kontaktów o wielorakim charakterze, a nawet członkostwa w Organizacji. Oczekujemy, iż uczestnicy Kongresu podzielą się wynikami swoich dociekań w formie publikacji naukowych.


Źródło:  https://eukongres2023.confer.uj.edu.pl/start

Aktualizacja:  2023-06-14