XIV Konferencja Naukowa – Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych – MASEP 2023


MINIONA -

Uniwersytet Łódzki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja stanowi forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych i społecznych. Najbliższa konferencja jest już czternastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym funkcjonowaniem sektorów gospodarki, aktywnością ekonomiczną oraz jakością życia ludności.


Źródło:  https://www.uni.lodz.pl/masep

Aktualizacja:  2023-06-30