Utopie, zagrożenia, lęki i nadzieje


MINIONA -

Konferencja zdalna
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja niniejsza ma charakter interdyscyplinarny. Tematyka obejmuje szeroko pojęte zagadnienie utopii, zagrożeń czy niebezpieczeństwa w wielu aspektach. Konferencja odbywać się będzie zdalnie. Czas wystąpienia na konferencji od 10 - 20 minut. Po konferencji planowane jest wydanie publikacji drukiem. W konferencji mogą wziąć udział naukowcy, wykładowcy, studenci oraz inne osoby zainteresowane tematyką rodziny. Złożenie artykułu do druku nie jest obowiązkowe, lecz jeśli osoba złoży artykuł wysokiej klasy może być zakwalifikowany do druku w naszym czasopiśmie „Pedagogika Katolicka”, które jest na liście ministerialnej. Koszt opublikowania w czasopiśmie PK wynosi 750 złotych zaś w monografii pokonferencyjnej 60 złotych. Zapraszamy do aktywności naukowej.


Źródło:  http://www.pedkat.pl/konferencje/planowane/terminy

Aktualizacja:  2023-07-01 18:20:27